Det er en tid for mestring på norske universitet og høyskoler, og den skjer nå. Litt bittersweet, men en eksamensperiode ganske mange av oss vil bestå. Faktisk 9 av 10 ifølge SHoT. For vi er langt flere studenter som gjennomfører studiene nå sammenlignet med tidligere. Har det sin kostnad? Absolutt. Det er vi dessuten flinke til å snakke om. Så med denne ledere vil jeg isteden fremheve noen senvirkninger dette kan gi, som vi kan feire. 

Utviklingen av stamina. Det finnes mange veier til rom; poenget er at vi har klart å stå i studieløpet over tid uten å hoppe av. Det utvikler en stamina, eller utholdenhet, som jeg tenker kommer godt med i andre tålmodighetsprøver gjennom livet.  

Studiepoengene. Skal vi være opptatt av tall, tell studiepoengene dine. Livskvaliteten har gått ned det siste studieåret – ja. Men i et rasjonelt perspektiv vet vi at dette er en midlertidig situasjon knyttet til en ekstraordinær hendelse. Utdanningen, graden eller studiepoengene du tar er evigvarende. Det vil ene og alene kunne styrke og bidra inn i din fremtid.  

Ikke minst har dette året lagt grunnlag for evnen til selvledelse. Du har kanskje ikke møtt opp til hver eneste zoom-forelesning, eller lest pensum etter studieplanen. Men du har likevel gjort nok til å få godkjent arbeidskrav og å gjennomføre eksamen.  

Hvem har sørget for det? Du.  

En av de viktigste forutsetningene for selvledelse er nettopp selvopplevd mestringsevne – så kjenn godt etter og klapp deg selv på skuldra. Selvledelse kan brukes til personlig utvikling og gi utbytte der man har mindre tro på at man klarer å gjennomføre. «Det er imponerende at nesten alle studenter holder det tempoet de hadde planlagt på studiene, til tross for et krevende år.» – sier Henrik Asheim. Det er jeg helt enig i.  

Uten å ignorere at dette har vært tøft, er det så. sabla. viktig. at vi løfter fram hvor gode vi har vært også.  

Forfatter

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.