Ledig stilling: Grafisk ansvarlig

To datamaskiner som står på et bord.

Studentavisen Unikum søker grafisk ansvarlig!

Vervet er honorert med 3500 kroner i måneden. Arbeidets start vil være 1. august 2021, med noen forberedelser i slutten av juli. Arbeid sommerstid er fleksibelt og kan kombineres med en eventuell sommerjobb. Du må være student i Agder for å søke på denne stillingen. Vervet har et arbeidsomfang som tilsvarer ca. 25%. Realistisk arbeidsomfang er en helg i måneden i tillegg til eventuelle møter.

Med kontor ved UiA i Kristiansand og et redusert arbeidsomfang er dette en jobb som egner seg svært bra ved siden av studiene.

Som grafisk ansvarlig i Unikum får du muligheten til å sette ditt helt eget preg på avisen. Du vil være ansvarlig for avisens grafiske uttrykk, da det er du som designer og setter sammen avisen en gang i måneden under deskhelg. Samtidig bistår du med annet grafisk der det trengs/på etterspørsel og engasjerer, følger opp og oppmuntrer frivillige som ønsker å bistå med grafisk innhold.

Grafisk ansvarlig, nettredaktør og ansvarlig redaktør holder kontinuerlig god dialog for å kvalitetssikre avisen og dens innhold.

Grafisk ansvarlig sin kontrakt varer i 10 måneder og kan kun bli fornyet ett år av gangen. Kontrakten går fra 1. august til 31. mai.

Denne stillingen gjør deg attraktiv for fremtiden. Mange av våre ansatte har fått jobber som følge av erfaring hos Unikum.

Vi overlapper ved ansettelse slik at du får nødvendig opplæring og oppfølging. Noen dager med overlapp i mai 2021 må derfor påregnes. Det vil også føle med en designmanual som et hjelpemiddel.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvaret for å sette sammen avisen. Dette skjer ila. en forhåndssatt helg hver måned
 • Produsere papiravis for studentene i Agder i løpet av deres to semester (10 utgaver fordelt på 10 måneder: aug, sep, okt, nov, des, jan, feb, mars, april og mai)
 • Delta på redaksjonelle møter der saker og annet diskuteres for kommende avis
 • Delta på en deskhelg en gang i måneden i lag med ansvarlig redaktør og andre, der kommende utgave settes sammen i InDesign
 • Distribuere papiravisen etter hver ny utgivelse i lag med andre medlemmer
 • Engasjere og rekruttere nye studenter til å bidra i avisen
 • Lage innhold for vår nettside og til sosiale medier
 • Være kontaktpunkt for frivillige innen grafisk design
 • Følge med på grafisk ansvarliges egne mail
 • Holde dialog med trykkeriet iht. trykk av fysisk avis
 • Holde kontoret ryddig, og ta vare på våre kamera, Mac, maskiner og annet
 • Delta på stands og andre arrangement for Studentavisen Unikum

(mange av disse arbeidsoppgavene kan gjøres digitalt i henhold til en eventuell tilbakefallende smittevernsituasjon)

 

Kvalifikasjoner:

 • Du må være student i Agder
 • Bakgrunn i kommunikasjon/mediefag/grafisk design er en fordel, men ikke et krav
 • God kjennskap til Adobe Creative Cloud program, spesielt InDesign, men også Photoshop og Illustrator

 

Personlige egenskaper:

 • Evner å tenke kreativt og originalt
 • Jobber godt i team og vet viktigheten av god kommunikasjon
 • Selvdreven og høy gjennomføringsevne. Tenker løsningsorientert.
 • Er engasjert, har godt humør og trives i et aktivt og uformelt miljø

 

Vi tilbyr:

 • Månedlig honorar på 3500,-
 • Ledererfaring
 • Nettverk i studentmiljøet
 • Kontor ved UiA, med tilegnet Mac og tegnebrett
 • Referanser til CV
 • Sosialt arbeid med mange nye bekjentskap.

Avisen er en studentaktivitet tilhørende UiA og er derfor en sosial arena hvor alle studenter kan delta. Det medfører at arbeidet som grafisk ansvarlig er veldig sosialt. Vi har 7-10 faste verv og mellom 15-30 frivillige som deltar i redaksjonen.

Legg ved CV og søknadsbrev på e-post til dagligleder@unikumnett.no. Vi behandler søknader fortløpende, så gjerne ta deg tid til å søke om vervet er av interesse.

Spørsmål om vervet kan rettes til daglig leder i Unikum. Tlf: 94154281