Vi kan ikke løse morgendagens utfordringer med den samme tankegangen som skapte dem – Feature Leaders Global

Aldri har vi hatt en høyere levestandard enn i dag. Likevel står vi overfor noen av de største utfordringene menneskeheten noensinne har opplevd hittil. Men i motsetning til oljebransjen, som mener at ungdommen som engasjerer seg for klima er egoister,mener jeg at vi er morgendagens ledere. For det er nettopp vi “egoister” som er villig til å stå opp mot en kynisk bransje, ha upopulære meninger og stå i front når oljebransjen bruker sine tyngste skyts.

Men vi trenger flere engasjerte mennesker! Selv om jeg digger dere som dropper bilen og tar beina fatt til skolen eller jobb, kildesorterer avfall, spiser vegansk i ny og ne, handler brukt, kaster mindre og gjør ditt for en renere og bedre fremtid, er det nå på tide at vi mobiliserer oss! Vi trenger flere fremtidsrettede ledere som er bevisst sitt ansvar! Hvem er så morgendagens ledere? Det er enhver og alle av oss. Vi har ingen spesielle egenskaper eller, bestemte personlighetstrekk, men et fellesengasjement for morgendagens utfordringer! Sammen kan vi påvirke til positiv endring i alle sektorer.

Som student ved UiA, har jeg på frivillig basis valgt å bruke kompetansen min til å starte opp et ledelsesprogram sammen med tre andre i regi av Future Leaders, hvor vi utvikler, styrker og støtter neste generasjon med ledere i arbeidet med å løsemorgendagens utfordringer. Som tidligere befal og nåværende programansvarlig, har jeg erfart at det er tre ting morgendagens ledere må mestre:

(1) Deg selv. Ved å tenke nyskapende og samfunnsnyttig, samt bli klar over evnen din til å påvirke egne tanker, følelser, vilje og atferd, vil du være i stand til å utvikle deg som person og bli bevisst det ansvaret som kreves for å løse morgendagens problemer.

(2) Dine relasjoner. Ved å forme sunne relasjoner og gode samarbeid, blir det lettere for deg å forstå hva som skjer mellom mennesker og hvordan man kan løsekomplekse problemer i samarbeid med andre. Du vil aldri kunne løse morgendagens problemer alene.

(3) Systemforståelse. Ved å forstå terrenget, systemene, konteksten og samfunnet vi er en del av, vil du være bedre rustet til å forstå hvordan komplekse systemer fungerer og hvordan du kan påvirke dem i ønsket retning. Dette er alle trekk vi kan utvikle gjennom øvelse. Så bli med i mobiliseringen og engasjer deg!

Skrevet av: Bjørn-Martin Flindrum

Forfatter

, , , , , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.