Vi ser i disse dager at Regjeringen og dens støttepartier sliter med å komme til enighet om et nytt statsbudsjett. Det er synd å se, da det er mange på Sør- og Vestlandet som har mistet en jobb å gå til.

Vi ser også at flere studenter er bekymret om de har en jobb å gå til etter studiene. Vi trenger en regjering som kan handle!

Blant dem som i dag har mistet en jobb å gå til og har svekket økonomisk frihet er oljeingeniører. Flere av disse mangler formell kompetanse og har dermed vanskeligheter med å begynne i andre kompetanser når det nå er tøft i bransjen. Dette er ikke bra, da med et mer tilpasset utdanningstilbud så kunne flere av de nåværende og fremtidige oljeingeniørene ha sikret en annen jobb hvor de kunne bruke sin kompetanse uten å måtte begynne forfra igjen.

Derfor er vi i AUF-studentene UiA glade for at Arbeiderpartiet i sitt alternative budsjett foreslår en ekstrabevilgning på 20 millioner kroner til universiteter og høyskoler på Sør- og Vestlandet for å sikre et tilpasset utdanningstilbud kombinert med dagpenger slik at flere har bedre muligheter for jobb i andre bransjer.

14695313_10154598196262930_6370904777982686002_n
AUF-studentenes leder, Øyvind Mjøs, sier i sitt innlegg at regjeringen må handle.

Men ved siden av jobb for studentene etter studietiden, så er det viktig for oss i AUF-studentene UiA og Arbeiderpartiet at studentene har lik rett til å ta utdanning. Et tiltak her er å sikre at studenter har et sted å bo under studietiden. Å bygge flere studentboliger vil være med på å styrke studentenes økonomi da de vil ikke oppleve stort press på seg for å betale leie til en privat aktør. Dette er spesielt viktig nå som det er vanskeligheter for flere studenter å få jobb og dermed råd til å betale leien.

Studentene skal absolutt ha mulighet til å kunne studere uansett størrelsen på lommeboka, og være i stand til å være heltidsstudenter. Arbeiderpartiet foreslår derfor i sitt alternative statsbudsjett å bygge 3000 studentboliger i regi av samskipnadene i 2017, 800 flere enn i den blåblå regjeringens forslag.

Til stor glede for oss i AUF-studenten UiA gir Arbeiderpartiet studentene et etterlengtet løft.
Studenter som skal eller har fullført studiene sine nå nylig må ikke glemmes. Vi snakker tross alt om Norges fremtid!

Øyvind Mjøs
Leder for AUF-studentene, UiA

Forfatter

Latest Posts from Unikum

1 Comment

  1. […] desember publiserte Unikum et leserinnlegg der lederen for AUF-studentene på UiA skrev om Arbeiderpartiets «nye» satsing på studenter. […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.