Hvis vi ser inn i en spåkule kan vi se indikasjoner som tyder på at i 2024 vil Norge ha 200.000 ufaglærte. Det vil si 200.000 mennesker som må velge ett av to alternativer; trygd eller arbeid.

Jeg tror vi alle foretrekker det andre alternativet som nettopp er arbeid. For mennesker som ikke har etterspurt faglig kompetanse, som kanskje ikke snakker så godt norsk som de burde, eller som sliter med andre problemer, finnes det ikke noe valgalternativ. I stedet står valget mellom en midlertidig ansettelse eller ingen ansettelse i det hele tatt.

En modernisering av arbeidslivet er nettopp derfor svært nødvendig, og det er derfor viktig at vi jobber for et trygt, fleksibelt og familievennlig arbeidsliv. Et arbeidsliv som handler om å slippe folk inn og gi dem en sjanse, ikke å holde dem utenfor. Det er nettopp slik vi blir konkurransedyktige. Vi må skape et springbrett, en vid bro, inn i et arbeidsliv hvor alle er velkomne.

For å forsvare endringene vi her må gjøre i arbeidsmiljøloven vil jeg stille dere noen spørsmål som jeg håper dere vil gi genuin ettertanke og refleksjon: Hvorfor skal ikke Ahmed, som kom til Norge som flyktning uten norsk videregående kompetanse, som gikk fra bedrift til bedrift og fikk ”nei” på søknaden om en fast jobb, ikke få seg en midlertidig ansettelse og som trolig resulterer i fast jobb i stedet for å få arbeidsavklaringspenger fra NAV?

  • Hvorfor skal ikke bilmekanikeren Ivar på 70 år, som er frisk, og kan og vil jobbe få lov til å fikse biler i et par år til?
  • Hvorfor skal nettopp disse arbeidstakerne ha mindre vern, færre rettigheter, mindre beskyttelse? Bør vi, egentlig, selektere slik?

Jeg mener nei. For oss handler endringer i arbeidsmiljøloven om enda mer enn å gå fremtiden i møte. Det handler om å gi beskyttelse til dem som trenger det aller mest. Det handler som å la Katrine som er alenemor selv organisere hvilke helger hun vil jobbe, slik at hun får vært sammen med barna sine. Det handler om å la Ivar som er helt alene beholde gleden han får i jobben sin på verkstedet. Det handler om frihet.

Fremskrittspartiets forslag til endringer av norsk arbeidsliv handler om å styrke muligheten for å få en fot innenfor arbeidslivet for dem som trenger det aller mest.

Tekst: Theodor Barndon Helland – Email
Formann i Agder FpU

Illustrasjon: Helen Mehammer – Email

Forfatter

, ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.