Ja UiA FpU, reformer kan være skremmende. Men det er spesielt skremmende når de har en urettferdig profil!

Det ble argumentert i leserinnlegget fra studentlaget til FpU at flere mennesker med nedsatt arbeidsevne får jobb gjennom kuttene i trygdeordningene. Men det at flere av dem skal få mindre i trygd vil ikke nødvendigvis føre til at de vil komme ut i arbeid.

Selv om flere mennesker med nedsatt arbeidsevne i dag har lyst til å bidra, faller de ut av ansettelsesprosessene til arbeidsgiverne. Det er flere årsaker til det. Arbeidsgivere vet kanskje ikke hva personene er i stand til. Camilla Stensletten er et god eksempel! Hun skrev i oktober et brev til statsminister Erna Solberg om at hun ville jobbe, men har flere ganger fått til svar at hun skaper for mye styr. De vil trenge ekstrafolk for å hjelpe til, der hun ikke klarer å utføre oppgavene tilstrekkelig.

Et annet argument er at arbeidsgivere kan unngå utgifter og velger gjerne da å ikke ansette mennesker med nedsatt funksjonsevne. Flere personer og tilrettelegging vil kunne utgjøre en ekstra utgift, sies det.

At det kuttes i trygdeordninger som barnetillegget vil få store konsekvenser. F.eks. regner NAV at kuttene i barnetillegg for uføre vil få konsekvenser for over 35 000 norske barn. Kuttene vil bety at flere av disse barna ikke kan delta i den sosiale og kulturelle settingen. Tilbud som fotball og korps vil bli for dyrt.

Men også tjenester som barnehage og SFO vil koste for mye for familiene som fra før av har så lite å bruke. Dette er urettferdig! Det vil føre til større forskjeller mellom barn i Norge. Større forskjeller som betyr at barn havner utenfor vennekretsen, og i mye større grad kan utsettes for mobbing.

Det blir nevnt i leserinnlegget til FpU at «Det er ingen god strategi å gjøre familier avhengig av velferdsytelser fremfor arbeidsinntekt, dersom formålet er å forhindre fattigdom». Greit nok. I utgangspunktet skal ingen familier være avhengige av velferdsytelsene fremfor arbeidsinntekten. Likevel er det en utrolig dårlig idé å kutte i ytelsene som har bygget det landet vi har i dag. Det er ikke slik at alle har de samme utfordringene – derfor må vi ha et system som ivaretar enkeltindividet og ikke kapper hendene av folk flest. Det kun fordi familiene ikke står til den sosiale standarden dere i FpU legger opp til.

Vi i AUF-studentene vil at alle mennesker, uavhengig av funksjonsevne, skal ha et aktivt hverdagsliv og en mulighet for å arbeide i felleskapet som bygger det norske samfunnet.

Ingen skal straffes for noe man ikke selv kan noe for. Vi er imot den usosiale festpolitikken dere i den blå-blåe gjengen inviterer til. Heldigvis er gjestene også det!

Alle skal med — også de som trenger en hjelpende hånd.

Øyvind Mjøs,
Organisatorisk nestleder i AUF i Vest-Agder og medlem i AUF-Studentene ved UiA.

Tekst: Øyvind Mjøsnett@unikumnett.no

Foto: www.uib.nonett@unikumnett.no

 

Forfatter

, , , , , , , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.