Eivind Omdal skrev både bachelor- og masteroppgave for Agder Energi. Det resulterte i fast jobb etter endt studieløp. 

 Av: Aud-Marit Dahle Steinbru, rådgiver ved UiA Karriere.  

 

Eivind Omdal har studert fornybar energi ved Universitetet i Agder og leverte masteroppgaven i vår. Nå har han fast jobb i Agder Energi. 

– Oppgavesamarbeid med Agder Energi har gitt meg mye verdifull og arbeidsrelevant erfaring, sier han. 

Veien inn i virksomheten startet tidlig med et samarbeid om bacheloroppgaven. Da kom Eivind i kontakt med Per-Oddvar Osland som er avdelingsleder for analyse i Agder Energi Nett. I etterkant ble Eivind tilbudt en deltidsjobb ved siden av studiene, som deretter førte til et samarbeid om masteroppgaven.  

 

Gir relevant arbeidserfaring 

Eivind forteller at han synes kunnskapen han får gjennom studiene ikke alltid er like lett å koble til problemstillingene ute i arbeidslivet.  

– Oppgavesamarbeid er en fin måte å få innblikk i arbeidsoppgavene i en bedrift og hva utdannelsen din faktisk kan brukes til. Jeg hadde også et ønske om å jobbe for Agder Energi Nett. Et oppgavesamarbeid med selskapet var en fin mulighet for å øke mine sjanser for en fast stilling i selskapet etter studiene, sier Eivind.  

 

Studenter tilfører ny kompetanse 

Eivind ble tilbudt en fast stilling i Agder Energi Nett allerede før han var ferdig med masterstudiet. Per Oddvar Osland i Agder Energi forteller at samarbeid med studentoppgaver gir nyttige resultater og flere fordeler for bedriften. 

– Studenter tilfører ny kompetanse innenfor områder som fornybar energi, industriell økonomi, programmering og maskinlæring. Vår erfaring er at man gjennom en studentoppgave har tid til å fordype seg i et emne, samtidig som resultater kommer frem relativt raskt. Dette medfører at samarbeidet oppleves som verdifullt for oss. I tillegg ønsker vi å komme i kontakt med fremtidige arbeidstakere. Energibransjen er i sterk vekst, og vi trenger flere kloke hoder i årene fremover, sier han.  

Å skrive en oppgave for en bedrift gjør at man som student får en oppdragsgiver som man må forholde seg til. Mange studenter lurer på hvilke forventninger oppdragsgiveren har til dem. Osland forteller at samarbeidet skal være verdifullt for begge parter. 

– Vi forventer at studenter er nysgjerrige, motiverte og selvgående. Gode samarbeidsegenskaper er også viktig. I starten er det mest vekt på å forstå problemstillingen. Etter hvert blir det mer fokus på gjennomgang og diskusjon av resultater. Det er viktig at studenten jobber aktivt mellom møtene og sørger for fremdrift i arbeidet. Vårt bidrag er å gi innsikt i reelle og aktuelle problemstillinger, gi veiledning underveis og lære studenten hvordan man jobber effektivt og målrettet, sier Osland.  

 

Mer enn bare fokus på karakterer 

Osland forteller videre at erfaringen studentene får ved oppgavesamarbeid gjør at de kan tilegne seg kunnskap som det er vanskelig å fange opp på skolebenken. De danner dermed et godt utgangspunkt til videre arbeidsliv. Han ser at det er motiverende for studentene å jobbe med reelle problemstillinger der resultatene faktisk betyr noe.  

– Når man vet at resultatene skal tjene til mer enn å oppnå en karakter, så føles arbeidet mer meningsfylt. I tillegg er det viktig å forstå hvordan arbeidslivet fungerer. I en bedrift er det ofte nødvendig med samarbeid mellom ulike kompetanseområder. Dette er en erfaring man ikke får like enkelt gjennom studiet, sier han.  

 

UiA satser på flere oppgavesamarbeid

Eivind anbefaler andre studenter å jobbe med en bedrift gjennom et oppgavesamarbeid. 

– Du får en mer praktisk tilnærming til problemstillingene. I tillegg er det en fin mulighet til å få et stort nettverk i en bedrift du ønsker å jobbe for, som øker mulighetene for å få en fast stilling senere, sier han.  

UiA ønsker å legge til rette for at enda flere studenter skal få arbeidslivskontakt gjennom oppgavesamarbeid.   

Anna Kristine Ravnaas er rådgiver ved UiA Karriere. Der hjelper hun virksomheter med å få kontakt med studenter gjennom koblingsportalen UiA Kompetansetorget. Hun ser et stort ønske fra studentene om slike sjanser som Eivind har fått med Agder Energi.   

– Vi ser at studentene som har vært i kontakt med arbeidslivet gjennom studietiden, raskere kommer i jobb når de er ferdige. Oppgavesamarbeid er derfor et viktig samfunnsoppdrag for virksomhetene i regionen vår, og en fin mulighet for bedriftene å vise frem de mange og attraktive mulighetene som finnes her, sier hun.  

Ønsker du å komme i kontakt med arbeidslivet gjennom et oppgavesamarbeid? Besøk UiA sin koblingsportal kompetansetorget.uia.no 

 

Forfatter

, , , , , , , , , , , , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.