Det er godt kjent at alkoholkonsumet er høyt blant studenter, mindre kjent er det at unge voksne drikker for å dempe personlige problemer. I en ny undersøkelse gjennomført av Ipsos for alkovettorganisasjonen Av-og-til kommer det frem at hele 35 prosent mellom 18 og 29 år gjør nettopp dette.

Generalsekretær i Av-og-til, Randi Hagen Eriksrud er bekymret for at unge tyr til alkoholen
når de har det vanskelig:

– Det er naturlig at alkohol er en del av studentenes hverdag, og mange har gode alkoholvaner. Problemet oppstår når man velger å drikke for å slippe å håndtere tanker og følelser som man burde få hjelp til å ta tak i på helt andre måter, sier Eriksrud.

Høyt konsum

Nylig lanserte Statistisk Sentralbyrå ferske tall om norske drikkevaner. Her kommer det frem at en av fire mellom 16 og 24 år drikker en gang i uka og at nesten en av ti unge drikker mer enn seks enheter på en uke*.

Studentenes trivselsundersøkelse (SHoT), som blir gjennomført blant studenter hvert fjerde år, viser at 9 av 10 studenter drikker alkohol (Shot, 2018). En høy andel studenter oppgir at de har et forbruk av alkohol som er risikofylt eller skadelig.

– Slik bruk av alkohol er alvorlig, og kan få store konsekvenser, både på kort og lang sikt. Å drikke seg svært full øker risikoen for vold, overgrep og ulykker. I tillegg risikerer man å etablere alkoholvaner som på sikt kan bli svært skadelige, sier Eriksrud.

Illustrasjon: Kristina Nikitina

Bekymrede venner

45 prosent av de unge voksne har vært bekymret for alkoholforbruket til en venn eller et familiemedlem, kommer det frem av undersøkelsen gjort av Ipsos for Av-og-til.

Eriksrud mener venner kan ha en viktig posisjon:

– Venner er viktige støttespillere i studietiden, så hvis du har vært bekymret for en venn sitt alkoholinntak, vis at du bryr deg og spør om vennen har det bra.

Studenter er i en utsatt situasjon

Ifølge resultatene fra SHoT-undersøkelsen har 15 prosent av studentene søkt hjelp for psykiske plager, mens 12 prosent har vurdert å søke hjelp.

– Vi snakker sjelden om forholdet man har til alkohol hvis det er litt vanskelig. Studenter er i en utsatt situasjon, og når vi ser at flere studenter sliter med psykiske plager, er det tydelig at de trenger noen å snakke med. Da er det et problem at det er enklere å dra på polet enn å oppsøke hjelp, sier Eriksrud.

Ønsker alkoholfrie tilbud

I SHoT-undersøkelsen fra 2018 kommer det frem at 62 prosent av studentene etterlyser flere alkoholfrie tilbud. Det er et svært tydelig signal, mener Eriksrud, og oppfordrer arrangører til å utvide det alkoholfrie tilbudet.

– Når alkohol blir en del av hverdagen, er det vanskelig å bryte ut av det på egenhånd. Derfor er det viktig å ta på alvor de tilbakemeldingene fra studentene som ønsker alkoholfrie tilbud.

Lørdag 10. oktober er det verdensdagen for psykisk helse. Årets tema er “spør mer”. Eriksrud mener det er en ypperlig anledning til å vise at man bryr seg.

– Jeg tror mange ønsker å være mer åpne om hvordan de har det, men det kan være vanskelig å ta initiativ til en slik samtale selv, særlig hvis man er langt nede. Vis at du er der, at du bryr deg om vennen din og at du ønsker å hjelpe, sier hun.

Fem råd til deg som skal snakke med en venn du er bekymret for:

1. Ta utgangspunkt i din opplevelse. Fortell hva du ser og tenker, uten å fordømme eller påstå at du sitter på fasiten.

2. Vis at du bryr deg. Understrek at du spør fordi du er bekymret for vennen din, og ønsker at han eller hun skal få det bedre.

3. Still åpne spørsmål. «Jeg har lagt merke til at du ikke virker så glad og fornøyd som du pleier, og jeg har inntrykk av at du har begynt å drikke mer. Det er jo egentlig ikke slik jeg kjenner deg. Hvordan har du det egentlig for tida?»

4. Inviter vennen din med. Men ikke legg opp til drikkeanledninger med han eller henne, forsøk heller å gjøre noe annet hyggelig sammen.

5. Vær tålmodig. Å innrømme at man har problemer med psykisk helse og alkohol er vanskelig for mange. Vær forberedt på at vennen din kan være uenig med deg, og vær forberedt på at du kan måtte ta det opp flere ganger.

Skrevet av: Av-og-til

Forfatter

, , , , , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.