Hei student som skal leie etter nyttår!

Et nytt semester er rett rundt hjørnet, og mange studenter kommer til å inngå nye leieavtaler. Jussbuss erfarer at det er få som har oversikt over alle rettigheter og plikter i et leieforhold. Du kan ta kontakt med Jussbuss om du er usikker på hvilke regler som gjelder for deg som leietaker. Enn så lenge gir vi deg fem enkle tips:

1. Sjekk kontraktens varighet og bindingstid

Leiekontrakter kan være tidsbestemte eller tidsubestemte. En tidsbestemt kontrakt opphører automatisk når avtalt leietid er ute, mens en tidsubestemt kontrakt fortsetter å løpe til en av partene sier den opp. Det er samtidig anledning til å avtale bindingstid, som for eksempel kan innebære at du er forpliktet til avtalen i ett år før det er mulig å si den opp.

2. Sjekk at depositumsordningen er lovlig

Etter husleieloven må depositum settes i banken på sperret konto i leietakers navn for å være lovlig. Alle andre løsninger er ulovlige. Dersom du allerede har betalt et ulovlig depositum, kan du kreve at utleier tilbakebetaler beløpet til deg med en gang. I tillegg har du krav på forsinkelsesrenter fra dagen det ulovlige depositumet ble satt inn.

3. Dokumenter leilighetens stand når du flytter inn

Jussbuss anbefaler at du sammen med utleier fører protokoll over feil og mangler i leiligheten både ved inn- og utflytning. Slik unngår du at utleier forsøker å holde deg økonomisk ansvarlig for skader som allerede var i leiligheten. I tillegg til å dokumentere feilene skriftlig, er det lurt å ta bilder av for eksempel skader på overflater, lekkasjer og misfarging.

4. Gi beskjed til utleier hvis feil eller mangler oppstår

Hvis du oppdager skader i løpet av leieforholdet, er det viktig å gi beskjed til utleier med én gang. Husleielovens regler stiller krav til reklamasjon innen rimelig tid for å kunne gjøre krav gjeldende. Hvis du ikke sier fra i tide, kan du miste retten til at mangelen rettes, eller krav på for eksempel prisavslag. Det er derfor viktig at du sier fra uten opphold når du oppdager skaden.

5. Ha en god dialog med utleier

En god tone med utleier forebygger konflikter. Mye kan løses gjennom dialog, og utleiere ønsker også problemfrie leieforhold. Husk at du og utleier står fritt til å avtale noe annet enn det som står i kontrakten, så lenge det ikke er til ulempe for deg som leietaker. Har du bindingstid på et år, er det for eksempel ikke noe i veien for at du og utleier avtaler at du kan flytte ut før tiden likevel.

Vi ønsker deg idylliske leieforhold i det nye året! Skulle det oppstå problemer, kan du alltid ta kontakt med Jussbuss.

Skrevet av: Miriam Drag Eiring, jusstudent og medarbeider Jussbuss’ husleie- og gjeldsgruppe.

Forfatter

, , , , , , , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.