I Qatar, vertslandet for fotball-VM i 2022, står 4000 arbeidere i fare for å dø før første fotball er sparket i 2022, om forholdene ikke forbedres. Skulle man holdt ett minutts stillhet for hver avdøde arbeider, ville 44 av de totalt 64 kampene foregått i stillhet.

Det finnes om lag 232 millioner gjestearbeidere verden over i dag. Mange av disse arbeider og lever under svært dårlige forhold, og i noen land grenser dette opp mot slaveri.

Gjestearbeiderne i Qatar kommer i hovedsak fra fattige land i Sørøst-Asia, der de tar opp store lån for å reise mot en drøm om et bedre liv. Arbeiderne blir ofte lurt, og realiteten er en helt annen enn de blir forespeilet når de reiser fra hjemlandet. Det handler om bygningsarbeidere som jobber 14 timer dagen uten lønn for å møte kravene til stormannsgale konger. Det handler om hushjelper som blir låst inne i to år og mishandlet både fysisk og psykisk.

Det er mangel på håndheving av den eksisterende lovgivningen som gjør at private bedrifter kan behandle arbeiderne som de vil, samt at landets kafalasystem gir all makt til bedriftene som ansetter gjestearbeiderne, og har full kontroll over alt arbeiderne gjør. Problemene som finnes i Qatar er gjeldene for hele regionen, og over 20 millioner gjestearbeidere står i fare. Dette kan vi ikke tolerere.

LO krever at kafala-systemet avskaffes, at et anstendig arbeidsliv sikres gjennom å etterleve internasjonale konvensjoner. FIFA må sende et klart signal til Qatar, og kreve skriftlige forsikringer av bedriftene om at arbeids- og menneskerettigheter skal respekteres av alle involverte i bygging tilknyttet VM, og kreve at fremtidige VM-vertsnasjoner beskytter sine arbeidere, og legger inn krav om anstendig arbeid og menneskerettigheter i fremtidige VM-kontrakter.

For å få gjennomslag for anstendig arbeid internasjonalt må man arbeide både internasjonalt og nasjonalt. LO oppfordrer studenter til å engasjere seg i denne saken, gjennom å belyse saken gjennom sine studentforeninger og organisasjoner, samt å skrive under på den internasjonale faglige samorganisasjonen ITUC sin kampanje “Re-run the Vote” på www.rerunthevote.org. Målsettingen er at det ikke kan gjennomføres noe fotball-VM i Qatar hvis gjestearbeidernes rettigheter ikke respekteres.

Kristine F. Godtfredsen

Student og ungdomssekretær i LO Vest-Agder

 

Tekst: Kristine F. Godtfredsennett@unikumnett.no

Foto: www.dailymail.co.uknett@unikumnett.no

Forfatter

, , , , , , , , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.