For at en vertsby for universitetene skal bli best mulig for studentene, er det en del faktorer både nasjonalt og lokalt som må være “på plass”. Derfor ønsker vi å komme med noen forventninger både nasjonalt og lokalt som vi i STA mener må til for at Kristiansand og Grimstad skal bli de beste studiebyene!  

Sandra, nå må studentene prioriteres!  

Et universitet er her for studentene. Alle ressurser, tjenester og mesteparten av finansering kommer på bakgrunn av studentene. Derfor er det essensielt at studenter får tilhørighet til sin institusjon og de avgjørelsene som fattes der. Studentmedvirkning i alle ledd er essensielt for å få til dette. Derfor er det viktig at sektoren har en statsråd som tar studentene på alvor. At statsråden hører våre bekymringer, går i dialog og handler deretter. Jeg forventer at vi har en statsråd som lar studentene ha reel medvirkning. I tillegg må sektoren tilpasse seg en skiftende studentmasse. Studentmassen er mangfoldig og skal være dette. Men, noen ting er vi like på. Vi ønsker alle sammen forutsigbarhet. Forutsigbarhet i forhold til økonomi, tjenester, tilgjengelige ressurser, helsetilbud osv. Denne forutsigbarheten har vi ikke i dag, men det kan du hjelpe oss å få gjennom, å styrke studiestøtten, bygge flere rimelige studentboliger, større satsning på psykisk helse, for å nevne noe. Vi forventer at det investeres i en utdanning for alle i Norge. Høsten 2022 begynte norske universiteter å kreve skolepenger for internasjonale studenter utenom EU/EØS og Sveits. Som en konsekvens av innføringen kommer det færre internasjonale studenter til Norge og UiA. Dette er et stort tap da dette er dyktige studenter som sitter med nye perspektiver som gagner undervisningen og studiemiljøet. I tillegg så bidrar de til en økt kunnskapsutvikling og kulturveksling som vi mener er viktig for våre studenter. Sist, men ikke minst, var dette et brudd på det viktige gratisprinsippet i norsk akademia. I Hurdalsplattformen står det at høyere utdanning skal være gratis i Norge og at dette inkluderer internasjonale studenter. Som sagt, det er et viktig prinsipp som nå er brutt. Sandra, i dine første måneder som minister har du prioritert å reise rundt i landet og snakke med oss i sektoren, både studenter og ansatte. Dette må du fortsette med! For det er gjennom god dialog at vi sammen kan finne de beste løsningene og snu de ikke så gode avgjørelsene.  

Kjære Mathias, Beate og alle nyvalgte representanter i Kristiansand og Grimstad!  

I Agder er vi cirka 16 000 studenter totalt. Vi er en befolkningsgruppe som ofte kun bor i kommunen i en kort periode, men hvor flere ønsker at vi skal bli værende. I løpet av den korte perioden vi bor i deres kommuner så må dere tilrettelegge for at vi får det best mulige inntrykket slik at vi ønsker å bli værende. Det er mange ting dere kan hjelpe til med, men her kommer vi med 3 krav vi mener må være på plass for at studentene skal trives best mulig under og etter studiene.  

  1. Transport! Mobilitet og fleksibilitet er viktig for studentene. Vi har ofte ikke råd til bil og er helt avhengig av offentlig kollektivtransport for å komme oss fra ulike steder. Selv om mange studenter velger å bosette seg på Lund i Kristiansand eller rett ved universitet i Grimstad, så vet vi også at en del studenter velger å bosette seg utenfor bykjernene for å nettopp spare penger. I tillegg finner vi oftere boliger hvor strøm er inkludert utenfor bykjernene. Dessverre så er ikke busstilbudene her ofte tilstrekkelige nok slik at vi får delta på alle aktivitetene som vi har et ønske om å delta på.
  2. Jobb etter utdanning. For at vi skal kunne bosette oss i denne regionen etter endt utdanning så må det være mulig for oss å få en relevant jobb etter utdanning. For det er det vi ønsker når vi er ferdig på universitetet. Dessverre så hører vi historier gang på gang av studenter som aldri en gang blir kalt inn på intervju selv om bedriften spesifikt ønsker nydannede. Her skapes det et uheldig utenforskap som dere må være med å motvirke.
  3. Dere må være med å øke studiestøtten vår! Jeg vet at dere ønsker å satse på mental helse, frivilligheten og det sosiale livet. Men, på grunn av studiestøtten vår så må vi gjøre harde prioriteringer som grupper i resten av samfunnet ikke må gjøre. Det er vanskelig å velge en tannlegetime når du ikke vet om du har råd til busskort og middag. Det er vanskelig å velge en treningskontingent når du ikke vet om du har råd til å reise til foreldrene dine til jul. For at vi skal kunne bli aktive borgere i deres kommuner så må studiestøtten økes. 

Jeg vil gratulere dere med disse viktige tillitsvervene og så gleder vi i Studentorganisasjonen i Agder oss til samarbeidet! 

Forfatter

, , , , , , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.