Student og gravid? Kanskje ikke på langt nær, men hva gjør du om du skulle bli det under studiene? Hvilke ordninger har vi for å kunne kombinere studier og barn? Foreldrepenger, foreldrestipend og engangsstøtte er i fare for å falle bort eller reduseres kraftig i regjeringens budsjettforslag. KrFU vil jobbe for å forhindre dette.

I statsbudsjettet er det lagt opp til en politikk som gjør at det vil bli svært trangt økonomisk å bli gravid i studieløpet. Og med det nye inntekstkarvet vil det heller ikke bli enkelt å få barn rett etter studietiden.

Tove W. HVi i KrFU vet at bekymringen for den økonomiske situasjonen dersom man skulle bli gravid som ung er stor. Derfor mener KrFU at engangsstøtten som i dag utgjør kr. 38.750 pr. barn bør økes til 170 000 kroner. Dette tror vi vil bidra til å trygge den økonomiske situasjonen for unge gravide.

Da regjeringen la frem sitt forslag til statsbudsjett fikk vi bakoversveis. Vel hadde vi forventet lite, men hvor lite er det mulig å forvente? Regjeringen gav ingenting til sårbare familier, studenter som blir gravide eller lavinntektsfamilier. Engangsstøtten ble ikke foreslått økt slik det lå til grunn i samarbeidsavtalen fra i fjor. I stedet presterte de å foreslå å heve inntektskravet for å få foreldrepenger fra 41.061 kroner til 88.370 kroner. Jeg har vært student i tre år, og jeg har enda igjen for å møte mange heltidsstudenter med en årlig inntekt på sistnevnte beløp.

Hadde alle bare kunne planlagt når de ville bli gravide, kunne man si dette var en dugende modell? Nei ikke da heller, for det handler om å kunne styre sitt eget liv, få barn akkurat når man ønsker å få barn. Regjeringens forslag er rent usosialt, det ivaretar ikke de som trenger det mest.

Regjeringen har helt tydelig lagt opp til en modell som gjør det nærmest umulig å få barn under studiene. Derfor vil en av KrFUs øverste prioriteringer i forhandlingene om statsbudsjettet være å sørge for å reversere forslaget om foreldrepenger og få skrudd opp engangsstøtten. Som KrFU-leder Emil Andre Erstad sier; ”vi skal henge på skuldrene til egen stortingsgruppe for å sikre bedre vilkår for både studentforeldre og andre foreldre enn det Høyre og FrP vil”

Tove Welle Haugland
Sentralstyremedlem KrFU

Tekst: Tove W. Hauglandnett@unikumnett.no

Foto: www.nernett.no, privatnett@unikumnett.no

 

Forfatter

, , , , , , , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.