Milla Vaa (21), Thea Røkke Havig (21) og Camilla Trones (20) studerer andreåret markedsføring og ledelse ved Handehøyskolen ved UiA. Studieløpet tilbyr ikke mulighet for praksis, så da tar linjeforeningen Emporium saken i egne hender. BOLD TYPE management tilbyr praksisplass fra tidlig februar og frem til sommeren, og UiA vurderer endringer.

Emporium løser problemet med praksisplasser

Linn Thea Ryd er leder for næringsutvalget i Emporium. Foto – privat.

Linn Thea Ryd (21) er leder for næringsutvalget i Emporium og studerer også markedsføring og ledelse. Hun sier at praksis er noe studentene ikke har krav på, men at det er et ønske mange av studentene har.

– Når jeg startet på studiet så tenkte jeg: «hva er dette egentlig?». Jeg var misfornøyd med det første året, da jeg ikke følte at jeg lærte noe og følte det manglet kvalitet. Alt var i overkant generelt. Likevel har jeg satt pris på deler av studiet, blant annet emnene strategisk ledelse og økonomi, sier Ryd.

– Personlig hadde jeg null motivasjon. Jeg skjønte ikke hva jeg jobbet for. Fjerde semester var første gang jeg så noe og tenkte at «dette kan jeg bruke i arbeidslivet». Skulle heller ønske det var et yrkesrettet fokus fra tidlig av. Det kan hende at jeg får en sånn «aha, nå skjønner jeg alt»-opplevelse etter fullført bachelor, fortsetter hun og ler.

Dette fungerte som motivasjon til å ta på seg en del verv, bl.a. som styremedlem i Karriereuka ved UiA (KRS), i tillegg til Emporium-rollen.

– Alle som er usikre på studiet får gjennom praksis i bedriften en mulighet til erfaring og å knytte nettverk. Mange forstår nok ikke viktigheten av å knytte nettverk, og jeg skulle ønske alle hadde lik sjanse. Om praksisen ikke bidrar til solide nettverkskontakter så har de i hvert fall selve praksisen å referere til, forteller Ryd.

Fra venstre: Victoria Celine Bjertnes, Emma Lunden. Foto – South Coast Creative

BOLD TYPE management

Emma Lunden (27) studerte økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen ved UiA og tok en aktiv del i studentforeninger. Rett fra bacheloren tok hun del i å starte bærekraftsfestivalen. Under arbeidet der ble det tydelig at det var vanskelig å finne unge, kreative og dyktige talere, så da startet Lunden BOLD TYPE management i mars 2023. Virksomheten jobber med å booke inn foredragsholdere til arrangementer.

– BOLD TYPE ønsker gjerne at studenter skal jobbe med og for oss for å få erfaring. Det er jo litt spesielt hvordan man trenger erfaring for å få jobb, men at man også trenger jobb for å ha erfaring. Å gå fra å være student til arbeidstaker er som natt og dag, og vi er glade for å gi studenter muligheten til å få erfaring, sier hun.

Etter en prat med Emporium forsto Lunden at det ikke var tilstrekkelig med praksisplasser for markedsføringsstudenter, og etter en utlysning om praksisplasser kom det kjapt tre søknader.

– Vi innså fort at alle kandidatene var kjempedyktige. Vi startet prosessen med å ha en workshop hvor vi la planer for hva alle skulle gjøre. Det tok ikke lange tiden før Milla, Thea og Camilla følte eierskap til selskapet, forteller Lunden.

En hardtarbeidende gjeng

Milla Vaa har ansvaret for sosiale kanaler og mer. Fotografier – South Coast Creative.

Milla Vaa har en deltidsjobb ved et sykehjem, er med på UiA Padel og er nå i praksis hos BOLD TYPE. Der har hun ansvaret for sosiale kanaler, tekster, og markedsføring av profilene.

– Jeg gjør mye av jobben hjemmefra, hvor jeg planlegger for sosiale medier og designer innlegg i Canva, som jeg ble introdusert til i denne praksisen. På mandager er det en form for catch-up, hvor vi får diskutert litt med alle, og får spesifikke tilbakemeldinger. De er Emma Lunden veldig god på, forteller Vaa.

 

 

 

 

 

 

 

Thea Røkke Havig jobber med video og grafikk.

Thea Røkke Havig er en del av næringsutvalget i Emporium, og i praksisplass både i BOLD TYPE og Bærekraftsfestivalen. I BOLD TYPE driver hun med videoprodusering og grafisk innhold og setter pris på at det alltid er åpent for å komme innom kontoret.

– Jeg er veldig fornøyd med praksisplassen. Det er mye frihet til å gjøre ting på vår måte, og det er veldig åpent for å komme med innspill. I tillegg er det en energisk og sprudlende gjeng, som er gøy, forteller hun.

 

 

 

 

 

Camilla Trones jobber med podcast.

Camilla Trones har en deltidsjobb på Intersport, verv som markedsføringsansvarlig for karrieredagen, og er i praksis hos BOLD TYPE og Bærekraftsfestivalen. I BOLD TYPE har Trones ansvaret for å planlegge en podkast som kalles «BOLD TALKS», hvor de skal invitere profilene for å lettere bli kjent med dem.

– Den siste uken har jeg jobbet mer på kontoret i tillegg til å være med på mandagsmøtene. Møtene er en fin start på uken hvor vi går gjennom prosjektene vi har ansvar for, i tillegg til oppdragene vi skulle få gjort den forrige uken. Det er også fint med et infomøte fra ledelsen, forteller Trones.

Hva synes praktikantene?

– Det er mye teori på skolebenken, og jeg har savnet muligheten til å kunne få praktisk erfaring. Jeg synes det er negativt at det ikke er et praksistilbud i studiet, men veldig fornøyd med at linjeforeningen ordner det, forklarer Milla Vaa.

Hun sier at det ble sendt ut en melding i en klasse-chat angående plasser til praksis. Da søkte hun, og havnet i BOLD TYPE.

– Første uken var det litt tungt og mye, og da måtte jeg lære å fordele tiden rett og slett. Jeg følte at jeg ikke visste så mye, og at jeg ble litt kastet inn i det. Heldigvis er ikke universitetet så overveldende, og nå klarer jeg å balansere det fint, sier Vaa.

Thea Røkke Havig har hatt hovedansvar for praksisavtalen med Dyreparken, og forteller at det i tillegg er ordninger med Aquarama og Palmesus.

– Jeg synes det er kjipt at det ikke er noe praksis gjennom UiA. Faget er veldig praktisk, mens studiet er nesten bare teoretisk, forklarer Havig.

– Det er fint at Emporium tar ansvar, og jeg har selv vært med å ringe rundt. Da opplever jeg at det er vanskelig å få bedriftene med på dette uten en støttende institusjon som UiA bak seg. De er bekymret for at praktikantene skal ha nok tid, og at praksisen skal bli gjennomført på en god måte, fortsetter hun.

Havig har i senere tid prioritert universitetet mindre enn praksisplassene. Hun forteller at det balanseres fint, men at det er litt kronglete med to praksisplasser og at det fort blir ganske lange dager.

Foto – South Coast Creative

– Emporium har jobbet hardt, men jeg skulle ønske at både Emporium og spesielt universitetet hadde vært mer på, forteller Camilla Trones.

– De to første årene har vært bare teori, og de har ikke oppfylt mitt syn på hva markedsføringsstudiet skulle være. Jeg ønsker gjerne innsikt i bedrifter. Vi lærer mye om branding, men ikke spesifikt hva virksomhetene gjør, og det synes jeg er litt kjedelig, fortsetter hun.

Handelshøyskolen ved UiA er AACSB-akkreditert, som Trones påpeker at var noe hun tenkte var lovende. Akkreditteringen betyr at studiet er et internasjonalt anerkjent studium, hvor det er fokus på kvalitetsarbeid i alle ledd, mulighet for utveksling til andre AACSB-institusjoner og et vitnemål med større tyngde (Hentet fra UiA.no).

– I starten virket dette veldig lovende, men nå kjenner jeg flere som har fullført studiet, og flere på 3. året, og fåtallet av disse ønsker å fortsette videre på en master. Det virker som flere føler at det er lite jobbmuligheter, forklarer Trones.

– Muligheten til praksisplass i markedsføring er noe helt annet enn å lese pensum i en bok, avslutter Trones.

Praksistilbudet fra Emporium

Det er tydelig mange av studentene ved markedsføring og ledelse som ønsker å være i praksis. Linn Thea Ryd forteller at det har vært stor pågang på praksistilbudene dette semesteret, men innrømmer at det tok litt tid å få på plass bedriftene og at Emporium kunne vært mer «på». Likevel ble det søkt på alle praksisplassene. Hun trekker også frem at deler av studiet, som strategisk ledelse og økonomisk styring, har verdi.

– Neste semester skal vi gå inn for å lage et enda bedre opplegg. Noe vi ikke tenkte på i denne omgangen er at mange ikke vet hva praksis innebærer, så det blir et større fokus neste semester. Jeg er veldig fornøyd med det vi har gjort nå, og det har vært med å legge et solid grunnlag så praksisordningen bare kan rulle videre, forklarer hun.

Ryd er selv også i praksisordningen fra Emporium, hvor hun jobber ved Bærekraftsfestivalen. Hun forklarer at løsningen der er hvordan det er ønsket at praksisordningen skal fungere. Der er det ikke deler av en stilling praktikanten driver med, men heller hele stillingens beskrivelse. Hun sa opp en av jobbene sine for å selv fokusere på å få relevant erfaring.

– Det er ubetalt, men det er også det jeg koser meg mest med, avslutter Ryd.

Emma Lunden sier dette om praksisordningen:

– Det er viktig at studentene får mulighet for erfaring, og supert at Emporium har fikset praksisplass. Det burde nok likevel vært innarbeidet i studiet.

Foto – South Coast Creative.

Handelshøyskolen vurderer endringer

Kerttu Kettunen er førsteamanuensis og studieprogramleder. Foto – privat.

Kerttu Kettunen er førsteamanuensis og studieprogramleder for bachelor i markedsføring og ledelse, og bachelor i økonomi og administrasjon ved UiA. Hun forteller at det ble gjennomført et pilotprogram for praksis i studieåret 2020/2021. I 2022 gikk begge studieprogrammene gjennom en programevaluering, som er en del av UiA sitt kvalitetssikringssystem. Der handlet tilbakemeldingene om relevansen for arbeidslivet, som inkluderte en vurdering av innføring av praksis. Siden høsten i 2023 har Handelshøyskolen hatt en arbeidsgruppe som planlegger endringer i studiet.

– Arbeidsgruppen planlegger endringer som skal implementeres i studieåret 2024/2025. Arbeidet pågår fremdeles og det er ikke tatt noen beslutninger enda, men muligheten for å gjenintrodusere praksis som et valgemne for studentene vurderes, forklarer Kettunen.

Disse bachelorene tiltrekker seg og registrerer veldig mange studenter. Fordelt på studieprogrammene er det rundt 600 studenter. Dette påpeker Kettunen er et område som krever oppmerksomhet. Derfor diskuteres det å introdusere det som et valgemne for studentene.

– Hovedspørsmålet med å tilby praksis er hvordan vi skal tilby det til så mange studenter, på en måte som fortsatt resulterer i god faglig utvikling, erfaringer og resultater. Det må også kunne løses på en god og effektiv måte av fakultetet og personalressurser, i tillegg til samarbeidet med bedrifter, fortsetter hun.

Kettunen fremhever at praksis er en god måte å skaffe seg arbeidslivsrelevans, men at det ikke er den eneste.

– Generelt så er vi veldig positive for praksis, uavhengig av om universitetet eller Emporium arrangerer det. Det er også andre måter å sikre arbeidslivsrelevans på. Man har andre pedagogikk- og læringsmetoder som for eksempel saksøvelse og simulasjoner, som kan berike studentenes studiehverdag og forretningspraksis, avslutter hun.

Eksempler av simulering på UiA kan man finne hos sykepleierstudentene. Mer simulering for sykepleierstudenter er et ønske fra regjeringen, og om du vil lese mer om dette kan du gjøre det på UiA sine nettsider.

 


Oversiktsbilde og fotografier fra BOLD TYPE management er tatt av South Coast Creative

Forfatter

, , , , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.