Ordet demagog er et godt eksempel på et ord som har vandret litt bort fra sin originale betydning. I utgangspunktet betyr ikke ordet demagog noe annet enn en som representerer folket. I oldtidens Athen, hvor representativt demokrati ikke var så mye å snakke om, var det ikke uvanlig at politikere påtok seg rollen som en som ‘ledet folkets sak’. Det er altså en folkeleder, som er opphavet til ordet demagog.

I nyere tid har demagog derimot fått en litt annen konnotasjon. I dag betegner en demagog en politiker, eller annen offentlig person, som appellerer til folks følelser. Gjerne bruker en demagog mer retorikk enn fakta for å oppildne folkemassene. Om tjue år kan det hende at et bilde av Donald Trump er det første som dukker opp i ordboken, selv om vi ikke har vært helt frie fra demagogi vi her i Norge heller.

Tekst: Roar Frivold Skotte

Forfatter

Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.