Den hedonistiske tredemølle er noe din alternative tante kan referere til, der hun rakker ned på dine ønsker om materielle goder.

“Alt er bare vas uansett! Du blir aldri lykkelig av ting!” sier hun, mens de tusen ringene og armbåndene på de gestikulererende armene hennes klinger i kor.

Kanskje er det sant? Kongen av Bhutan mente at BNP ikke var noen korrekt målestokk på suksess og skapte heller World Happiness Index. På denne listen skåret selvsagt Bhutan adskillig bedre enn på BNP per innbygger. Flaks! Dette varte jo dessverre kun frem til Bhutan fikk TV, og så hvordan alle andre hadde det.

Lykke, i alle fall i den vestlige verden, er forbundet med materialistiske goder. En hedonist er en som til enhver tid ønsker å maksimere sin lykke. Det den hedonistiske tredemøllen foreslår er at for hver handling du gjør for å øke din lykke, vil du til slutt ende opp på samme lykke-nivå som før, hvor du igjen må gjøre en hedonistisk handling for å øke din lykke – også kjent som “jaget”.

Så da kan du jo ved neste familiesamling si at det din skrullete tante snakker om, heter den hedonistiske tredemølle, og at du ikke har noen intensjoner om å slutte å løpe helt enda.

Tekst: Roar Frivold Skotte

Forfatter

, ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.