På fremleggingen av kunnskapsdepartementets kvalitetsmelding sist måned ble jeg oppmerksom på ett av ordene vår viserektor for utdanning, Astrid Eggen, brukte til å beskrive utfordringene med selve definisjonen på kvalitet.

Kvalitetslandskapet er mangslungent og selv om vi alle er opptatt av kvalitet betyr det ikke at vi er opptatt av det samme. Det å definere kvalitet i høyere utdanning er nesten ensbetydende med å definere hvordan virkeligheten i høyere utdanning skal beskrives. Nettopp det gjør tenkningen rundt kvalitet og kvalitetsbegreper så interessant – og så krevende. Definering av kvalitet inngår i en maktkamp om å definere virkeligheten.

Ut i fra sammenhengen kan man noenlunde forstå adjektivets betydning og de fleste ville – og kanskje burde – slå seg til ro med det. Men mangslungent er altså en kombinasjon av mange og verbet slenge. Det er altså en betegnelse på noe ganske innviklet, slik som begrepet kvalitet i høyere utdanning. Så da vet du hva du skal svare neste gang din far spør hva du har tenkt til å gjøre når du er ferdig med studiene: Karrierelandskapet, far. Det er mangslungent.

Tekst: Roar Frivold Skotte

Forfatter

Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.