Resiprositet finnes i alle kulturer, i alle former og farger. I vår studenthverdag er det mye som avhenger av vårt samarbeid med hverandre, og da spiller resiprositeten en stor rolle. La oss for eksempel si at du har et par gode tips om eksamen til dine klassekamerater, og at du gladelig deler din kunnskap fordi du vet at de ville gjort det samme for deg. Kanskje er det du, som i neste sving får noen tips av dine medstudenter. Fortsetter dette lenge nok vil alle i gruppen på en eller annen måte ha en form for moralsk forpliktelse til hverandre om å dele informasjon, fordi alle har fått informasjon av en annen.

Resiprositet kan selvsagt utvides til andre sosiale settinger. Ta for eksempel det å spandere en runde øl på byen. Er gruppen du spanderer på stor nok, kan det blir et festlig lag dersom alle ønsker å betale sin moralske gjeld i løpet av kvelden. Marcel Mauss skrev utfyllende om resiprositet i et essay som senest ble gitt ut i 1995 under tittelen «Gaven». Nå deler jeg med deg at den finnes på universitetsbiblioteket, så skylder du meg noen tips til neste gang.

 

Forfatter

Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.