I de to sørlandske studentbyene finnes det per i dag ingen bussrabatter spesifikt for studenter. Rådgiver for marked og kommunikasjon i Agder Kollektivtrafikk (AKT) lover i hvert fall en kartlegging av studenters reisevaner for å se på muligheten for forandring.

Manglende studentpriser for buss

Etter økt fokus på studenters bussutgifter på Sørlandet den siste tiden, har Roald Morvik, kommunikasjonssjef i AKT, lovet å kartlegge studenters bussvaner, for å undersøke mulighetene for en mer spesifisert ordning enn den vi i dag kjenner som «ung voksen».

– Vi trenger mer empiri på området. Vi vil utføre en undersøkelse på studenters reisevaner på undervisningsstedene her på Sørlandet. Morvik kan love at undersøkelsen blir gjennomført innen rimelig tid. Det var nettavisen for NLA Mediehøgskolen Gimlekollen, sørnett.no, som først skrev at studentpriser på Sørlandet er betraktelig høyere sammenlignet med andre storbyer i Norge. Kristiansand og Grimstad mangler et spesifisert studentbusskort, men har et mer generelt tilbud gjennom månedskort for ung voksen (20-29 år), som de fleste bussreisende studenter benytter seg av. Studenter over 30 år kan få månedskort for ung voksen ved å vise frem studentbevis.

En kort oversikt over landets studentpriser på månedskort i kollektivtrafikk:

Oslo: 380 kr (buss, trikk, t-bane osv.)
Bergen: 415 kr (buss, bybane)
Trondheim: 360 kr
Stavanger: 375 kr
Agder: 520 kr (buss for ung voksen på 20-29 år og studenter over 30 år)

– Man kan reise ganske store avstander med vårt tilbud. I mange av de andre byene er dette priser kun for en sone, et ganske begrenset område.

For 520 kroner i månaden kan nemlig alle i aldersgruppen 20-29 år reise hvor de vil på hele Agder, ikke bare i og mellom Kristiansand og Grimstad. Morvik mener også at det kan være vanskelig å definere hva som er en student i forhold til tilbudet.

– Det kan være vanskelig å definere hvem som bør få nyte godt av et eventuelt studenttilbud. Studenter som tar noen timer på nett, skal de få lov til å reise med studentpriser, for eksempel? Er det riktig at studenter skal bli skadelidende fordi bussselskapet har problemer med å definere hva som er en student?

– Nei, det er det ikke. Det er noe vi må få orden i, sier Morvik

Mange studenter ved UiA har reagert på bussprisene den siste tiden. Det blir ikke bedre av at kommunen nå ønsker betaling for parkeringsplassene ved universitetskampusen på Gimlemoen.

 

Originaltekst: Carl Henrik Berge (carl.berge@unikumnett.no)

Tekstoppdatering: Targeir Attestog (targeir.attestog@unikumnett.no)

Illustrasjon: Nathalie Thengs Sagland

Forfatter

, , , , , , , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.