Kristiansand har noe av landets dyreste priser for studenter som vil drive med idrett ved siden av pensumlesing. Nå får de en engangspakke på minst 55.000 kroner for å lette på studentøkonomien til spillerne. – Per dags dato har vi kommet frem til en løsning som vi mener ikke er en fremtidig bra løsning, svarer KSI.

Nylig tikket det høye engangsbeløpet fra SiA til KSI sine inneidretter sin konto. Dette skal kompensere for det ellers dyre Spicheren-medlemskapet studentene er nødt til å kjøpe.

KSI ønsker er at studentene skal slippe å betale medlemskap hos Spicheren og at KSI i stedet betaler en fast halleie. Per dags dato må KSI-medlemmene betale en årsavgift på kr 3.450 som gir tilgang til hele anlegget, dette selv om de kun deltar på KSI-aktiviteter. I tillegg har hver idrett ulike kostnader for å delta i serie og turneringsspill.

Løsningen KSI og SiA har blitt enige om innebærer at SiA skal dekke noen utgifter for KSI. Dette er imidlertid en løsning KSI ikke er fornøyd med, og studentidretten ønsker sågar seg noe bedre når de skal i nye samtaler ved neste anledning.

– Vi ønsker jo en fast pris. Hvis det hadde vært en fast pris hos Spicheren hadde det vært mye mer mulig for oss å si at det koster det å være med, punktum. Det har aldri vært et krav fra oss at vi vil ha medlemskap gratis; vi har full forståelse for at det koster penger å drifte hall, forteller KSI-nestleder Petter Andersen til Unikum.

– BURDE IKKE VÆRE EN SAK

Jahn Olav Marum, senterleder for Spicheren, har nettopp vært i samskipnadsmøte med andre treningssentre da Unikum tar kontakt. Disse treningssentrene har

samme rolle som Spicheren i Kristiansand. Han forteller at det som er felles for de fleste, er at det er kjøp av medlemskap som ligger til grunn for bruk av anlegget. Da får studentidretten låne hallene uten å betale halleie.

– Når man har kombinerte anlegg med idrettshaller, treningssenter og svømmehall i et anlegg, så fungerer det ikke slik KSI ønsker med en fast pris på halleie. Det er heller ikke det som er modellen på de andre kombinerte anleggene som likner på Spicheren. Da er det medlemskap som ligger til grunn for tilgang til anlegget, sier Marum.

Han trekker videre frem at det er laget en ordning med klippekort spesielt for studentidretten med tanke på dem som ikke trener så ofte. Med dette klippekortet koster det 50 kroner å delta på en trening. Dette er 25 kroner billigere enn det studenter normalt betaler for klippekort til anlegget. Deltar man på mer enn fem treninger i måneden, vil det imidlertid lønne seg å tegne månedlig medlemskap til 290 kroner.

– Spicheren mottar ikke driftstilskudd fra verken SiA, UiA eller andre for å subsidiere driften av anlegget. Vi er avhengig av å skape egne inntekter for å drifte anlegget på en forsvarlig måte. Sett i lys av det, kan vi ikke gi spesialavtaler til enkelte studentgrupper. Dette vet studentidretten, og de har sittet i møte med ledelsen i SiA og fått sjanse til å diskutere dette. Modellen er slik den har vært siden oppstarten av anlegget for 15 år siden, og er som nevnt i samsvar med praksis i ere av de andre samskipnadene. Jeg håper denne saken snart roer seg og at studentidretten ser på Spicheren som en ressurs og et supert tilbud til studentene, sier Marum.

 

– KSI FÅR PRIORITERING

SiA vil ikke gå med på en løsning som KSI kommer med. Grunnen er kort og godt at fundamentet for finansiering og driften av Spicheren er medlemskap og medlemskontingenter fra studentene.

– Hvis vi skulle slå sprekker i det så ville hele driftsfinansieringen for Spicheren stå i fare, sier administrerende direktør i SiA, Steinar Finseth.

– Skal dere ha noen flere samtaler med KSI?

– Nei, nå har vi hatt et møte med dem og det hadde ere elementer i seg det, men vi skal i hvert fall medvirke til at vi kan få dempet noe av trøkket på de idrettene som må betale mye ekstra når det kommer til lisenser og andre utgifter. Her har vi hatt Velferdstinget og STA med i dialogen. Retningen nå er at KSI får prioritering gjennom de studentsosiale midlene over Velferdstinget. Det har STA og KSI hatt en dialog på i løpet av den siste slutten av november.

KSI har aldri vurdert å trekke seg ut av Spicheren, men sier de ser etter alternativer i tillegg til Spicheren. Andersen tror prisen på Spicheren blir skremmende for studenter som vil prøve basketball, innebandy, håndball eller andre inneidretter for første gang.

– Vi er et studenttilbud som skal bedre en vanlig studenthverdag både fysisk og psykisk. Jeg synes vi har en viktig posisjon på campus. Jeg mener at vi av den grunn burde fått et bedre tilbud fordi vi driver en dugnad for studentene, sier Andersen.

Stenger ut idretten under eksamensmørket

En avtale mellom UiA og SiA gjør at flerbrukshallen igjen blir stengt for fysisk aktivitet i eksamensmånedene. Dette er en måned mange kan slite med psykiske plager i en ellers hektisk studiehverdag.

– At avtalen er der skjønner jeg, men for studenter som skal sitte å lese til eksamen i syv-tolv timer dagen, trenger å springe fra seg litt. Når vi mister hallen i desember så mister studenter muligheten til å drive fysiske konkurrentidrett. Selvfølgelig har de muligheten til å trene i treningssenteret, men det er ikke derfor de kommer til KSI. For oss er det svært leit at den avtalen er der, sier Petter Andersen til Unikum.

– KOMMER IKKE TIL Å ENDRE AVTALEN

Noe av grunnen til at universitetet leier Spicheren i eksamensmånedene, er at bygningsmassen er blitt for lite. Driftsdirektør på UiA, Aanon Bernt Winge Grimnes, forteller at det blir bygget auditorium, klasserom og undervisningsrom i bygg 46. Han er ikke enig i at det mangler arealer, men at det mer handler om hvordan man utnytter de.

Til tross for at det blir bedre lokaler på UiA, er det ikke planer om å endre på avtalen.

– Den helheten har vært vurdert når en leide seg inn og skulle bruke den til eksamen. Da ble dette sett på i en større helhet. Det kan vi se på fremover hvordan det fungerer å ha eksamen i et så stort rom. Det var litt for å teste ut hvordan eksamen fungerer i et stort rom. Hvis det har sine negative sider må vi eventuelt bare se på det igjen. Så langt som til nå har det ikke vært noen tegn på at dette kommer til å bli endret på, sier Grimnes.

MISNØYE BLANT AKTIVITETSLEDERE

Steinar Finseth ser problemene ut fra KSI sitt ståsted, men argumenterer med at KSI-medlemmene da gjerne er opptatt med eksamen og reiser hjem når den er unnagjort.

– Jeg forstår jo at det er til plunder og heft for KSI, men det er jo en gang slik at det er en del av en leieavtale som er inngått for veldig mange år siden. Det er ikke optimalt for KSI, men samtidig er vi i en periode hvor studenter est er svært opptatt med eksamen. Etter at de er ferdig med eksamen så reiser de hjem, så hvor mange KSI-medlemmer som aktivt vil bruke erbrukshallen i den perioden er jeg ikke sikker på.

Unikum får opplyst at konsekvensene av avtalen har ført til misnøye blant aktivitetsledere. Dette på grunn av at de ikke får ordentlig treningsgrunnlag til viktige kamper.

Tekst: Christian Aarstad

Foto: Tobias Hole Aasgaarden 

Forfatter

Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.