Eller kanskje gjør du det? Hva gjør du dersom du ikke får igjen depositumet ditt etter endt leieforhold? Hva om boligen ikke er godkjent for utleie, av for eksempel sikkerhetsmessige årsaker? Hvilke rettigheter du har som leietaker blir regulert av husleieloven av 1999. Disse lovene er preseptoriske, og kan da ikke fravikes i en leieavtale. Du jobber også kanskje ved siden av studiene, men blir dine rettigheter ivaretatt i tråd med din arbeidskontrakt?

Ulrik Teigen Vermedal, artikkelforfatter og nestleder i informasjonsutvalget i Mercurius, studentforeninga for siviløkonomistudiet
Ulrik Teigen Vermedal, artikkelforfatter og nestleder i informasjonsutvalget i Mercurius, studentforeninga for siviløkonomistudiet

Dersom du som student kommer opp i en situasjon der du trenger juridisk assistanse, hva gjør du? Hvordan skal du klare økonomisk å hyre en grisk jurist? Økonomien er jo stram nok som den er for en student i 2013. Studentskipnaden i Agder (SiA) tilbyr juridisk assistanse til studenter på Sørlandet, i saker som  omhandler leieforholdet mellom student og privat boligutleier. Eventuelle advokatkostnader vil da bli påkostet SiA.

Det er ikke bare SiA som kan hjelpe dersom du skulle ha en gretten huseier som holder tilbake depositumet ditt. I Norge har vi også en partipolitisk uavhengig leieboerforening med et medlemstall på 4000. Deres mål er å ivareta leieboernes interesser ovenfor utleier, myndigheter og andre. De har advokater, saksbehandlere og medarbeidere som kan hjelpe til med skriving, tolking osv. av leieavtaler. Om en domstol skulle være nødvendig å blande inn vil leieboerforeningen kunne bistå deg.

Hva om du ikke har problemer med leiekontrakt/utleier, men på arbeidsplass ved siden av studiene. Du får ikke den lønnen du har krav på, eller forskjellige betingelser fra arbeidskontrakten din blir ikke opprettholdt. Kan SiA hjelpe deg da? Econa er interesse- og arbeidstakerorganisasjon for siviløkonomer og masterutdannede innen økonomisk-administrative fag; her vil du også som student få juridisk assistanse som kan hjelpe deg godt på vei for å ivareta dine interesser. Som studentmedlem vil du i Econa ha rett på gjennomgang av arbeidskontrakt, men man vil opparbeide seg timer med kostnadsfri rådgivning når medlemskapet blir utarbeidet. Dersom du er student innenfor teknologiske fag eller realfag, vil du kunne melde deg inn i NITO, som er Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer.

Skulle du trenge juridisk assistanse så vet du kanskje nå hvor du vil finne det. Alle disse organisasjonene har studentpriser og vil også kunne hjelpe til med mer enn bare juridisk assistanse.

Mercurius-logo

Tekst: Ulrik Teigen Vermedal,
nestleder i informasjonsutvalget i Mercurius

Foto: Mercurius

Forfatter

, , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.