grimstad1
De nye parkeringsplassene kommer på sletta mellom campus og Tele studentby.

Gravemaskiner og bulldosere kjører snart inn på sletta mellom campusen og Tele studentby i Grimstad. 174 nye parkeringsplasser skal bygges, til erstatning for 90 som forsvinner når MIL-bygget kommer.

– Den nye parkeringsplassen blir åpen for alle, mens ansatt-parkeringen med bom blir stående som nå, sier driftsdirektør Aanon B.W. Grimnes.

Flere ladepunkter
Helt sant er det ikke at ansatt-parkeringen blir som før. For den vil også bli oppgradert med flere ladepunkter for el-biler, og vil naturligvis nyte godt av beplantninger og andre uteromstiltak som skal gjøre inntrykket av asfaltflatene mykere.

grimstad2
Den nye parkeringsplassen er merket med rødt, som MILs hovedbygg når det kommer. Mellom MIL og campusbygget blir det et mellombygg, med et overbygg over Jon Lilletunsvei. (Illustrasjon: Thomas Andersen)

MIL
Den nye parkeringsplassen må naturlig nok stå klar før gravemaskinene starter på tomta til MIL – Mechatronics Innovation Lab.

Det nye bygget vil reise seg på dagens parkeringsplass på vestsiden av Jon Lilletunsvei, og et mellombygg på østsiden legger beslag på parkeringsplassene rett utenfor dagens lab-bygg – D-blokka.

grimstad
– Maskinene setter i gang om kort tid, så om ikke alt for mange ukene blir parkeringsplassen klar til bruk, sier driftsdirektøren.

Trafikken skal gå som nå
– I mesteparten av byggeperioden for MIL vil trafikken gå opp Jon Lilletunsvei til den nye parkeringsplassen som nå. Men i noen korte perioder, når de skal gjøre store løft på MIL med gangbro over veien til mellombygget, vil trafikken kunne bli stengt. Men i de periodene vil det bli gitt mer informasjon om kjøremønsteret, sier Grimnes.

Tekst: UiA, Targeir AttestogSend mail
Illustrasjon: Thomas Andersen
Foto: UiA

Forfatter

, ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.