I midten av april stiller lærerstudent Tine Borg til valg som nestleder i Norsk studentorganisasjon (NSO). En nasjonal studentforening med over 220.000 medlemmer.

Tine kom til Sørlandet for fire år siden og begynte allerede da å engasjere seg i skolepolitikken. På UiA ble hun raskt tillitsvalgt for sin klasse og aktiv i Pedagogstudentene.

Andre verv fulgte etter kort tid, som studentparlamentet, velferdstinget og hennes nåværende stilling som nestleder I STA.

I denne sammenhengen pratet Unikum med henne om hva som gjør hun til en god kandidat som nestleder for Norsk studentorganisasjon (NSO).

10641280_10154630335855532_7711180568473630969_nHvorfor valgte du å stille til valg?

– Etter å ha jobbet for studentene på UiA i omtrent tre år, føler jeg meg klar og motivert for en ny utfordring. I tillegg har dette året som Agders representant i landsstyret til Norsk studentorganisasjon (NSO) gitt meg mange meninger og tanker om nasjonal studentpolitikk. Jeg ønsker å ta et større nasjonalt ansvar, og føler meg klar og kompetent nok til å sitte i Arbeidsutvalget til NSO.

– Ellers er det en spennende tid i møte, ettersom det kommer en strukturmelding fra regjeringen som sier noe om hvordan utdannings-Norge skal se ut. Det kommer til å bli sammenslåinger mellom universiteter og høgskoler, noe vi allerede har sett begynnelsen på i Trondheim. De siste årene har vi i STA jobbet masse med saken om en eventuell fusjon med Høgskolen i Telemark. Det ga meg innsikt i fusjonsprosesser, samt hvordan mulige positive og negative konsekvenser av en sammenslåing vil kunne være. På bakgrunn av egen erfaring med fusjonsarbeid mener jeg at jeg har mye å bidra med i den kommende debatten. Det er viktig for meg at studentenes stemme og interesser blir ivaretatt, selv om strukturen og organiseringen på den enkelte høgskolen eller universitet blir annerledes.

– Utover dette ønsker jeg å løfte mer av NSO sin politikk. Jeg vet at NSO skal vedta ny politikk på hva studentene mener om kvalitet i utdanningen, og ønsker å bidra med dette arbeidet i for- og etterkant av vedtakene.

Hva håper du å oppnå med ditt kandidatur?

– Jeg ønsker å være en del av et Arbeidsutvalg som setter studentenes interesser og krav i fokus. Jeg har mange meninger om ulike ting, og jeg vil selvsagt være en pådriver i kampen for NSO sine krav om 3000 studentbolier og 1.5G i studiesøtte. Som lærerstudent er jeg svært opptatt av læringsmiljø og ønsker å løfte denne debatten på et nasjonalt nivå. Det er utdanningsinstitusjonenes ansvar å legge tilrette for et godt læringsmiljø for studentene. Kvaliteten på læringsmiljøene rundt omkring i landet tror jeg er svært varierende. I forhold til den faglige biten av læringsmiljø, mener jeg at en variert undevisning skaper motivasjon, som videre skaper motiverte studenter. Motiverte studenter vil ha en bedre forutsetning for å fullføre sin grad på normert tid. Jeg tør også påstå at motiverte studenter vil føre til at frafallet i høyere utdanning minker.

– Jeg håper også at flere medlemslag føler en sterkere tilknytning til NSO. Det er utfordrende for én organisasjon å representere alle studentene i Norge, da studentene representerer små og store institusjoner og studiesteder. Det er svært forskjellig å være student i en liten studentby som i en stor. Det er viktig at NSO tar hensyn til forskjellene i studentmassen når strategier, politikk og annet arbeid blir gjennomført.

– Jeg mener at dagens Arbeidsutvalg gjør en god jobb når det gjelder å ivareta studentenes interesser, og jeg ønsker å videreføre det gode arbeidet inn i et nytt studieår.

Hva gjør deg til den perfekte kandidaten?

– Jeg tror jeg er den perfekte kandidaten fordi jeg har god erfaring og kompetanse med studentpolitikk lokalt, men også erfaring fra politikken nasjonalt. Jeg mener at mine personlige kvalifikasjoner gjør at jeg egner meg for vervet. En av mine beste egenskaper er at jeg er svært tilpasningsdyktig. Dette er en viktig egenskap å ha i et arbeidsutvalg hvor man jobber tett med andre mennesker innenfor svært ulike områder. Etter snart to perioder som nestleder lokalt på UiA, har det å være effektiv blitt noe jeg er ekstremt god på. Som nestleder i STA har man mange baller i luften samtidig, i tillegg til at man er fulltidsstudent. Det gjør at tiden må disponeres godt og effektivt. Ellers er jeg også klar over mine egne utfordringer og negative sider. En slik selvinnsikt er viktig for alle i et team å ha. Det er mange sterke personligheter som skal samarbeide, så å være klar over personlige utfordringer tror jeg er veldig viktig.

– Utover dette mener jeg at jeg har god innsikt i hva det forventes av meg som en eventuell nestleder i NSO. Arbeidsområdene til nestleder i NSO er de samme som arbeidsområdene jeg har som nestleder nå. En nestleder må kunne være god til å kombinere det politiske med det organisatoriske.

– Det er mange gode kandidater som har stilt til valg, og jeg tror at det nye Arbeidsutvalget til NSO vil bestå av seks dyktige mennesker uansett hvordan utfallet av valget vil se ut.

Unikum ønsker deg lykke til, og vi er stolte av å ha en representant som deg stille opp på den nasjonale arenaen for studenter!

Tekst: Erika Erdösred@unikumnett.no

Bilde: STA, NSO

Forfatter

, , , , , , , , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.