For å studere i Norge må man betale studentavgift. Den pengesekken er det Velferdstinget (VT) som rår over, og 3. mai ble pengene du har betalt inn delt ut til en rekke studentaktiviteter og linjeforeninger.

På forhånd hadde fordelingsutvalget gått gjennom alle søknader og lagt ned en innstilling for VT. Men det er det sistnevnte organ som sitter med siste ord over hvor mye penger hver aktivitet skal få.

Og det var et meget aktivt Velferdsting som møtte i mai. Totalt ble det sendt inn 12 endringsforslag. Noen med mer diskusjoner enn andre.

– Det var kanskje mest diskusjon rundt Velferdstingets søknad. Vi er midt i en oppstartsfase og har behov for midler til å komme i gang. VT står i en særstilling fordi det også er vi som avgjør søknadene, sier leder i Velferdstinget, Roy Skjæveland.

Det endte med at VT nektet seg selv investeringsmidler til å kjøpe ny PC, i tillegg til noen mindre utgifter. Også ved tildelingen til studentavisen Unikum var det mye diskusjon. Ifølge innstillingen skulle trykkestøtten kuttes med 26 000 kroner, men flertallet i VT mente at avisen skulle få innvilget hele trykkestøtten.

De mange endringsforslagene er en følge av at studentaktivititeter kan komme med en uttalelse etter å ha lest innstillingen. Da kan det komme mer informasjon på bordet, som gjør at saken ser annerledes ut.

På samme måte som ved forrige semester fikk studentaktivitetene i overkant av et døgn på å skrive sine uttalelse.

– Det er veldig uheldig at fordelingsutvalget ikke fikk til å møtes tidligere. Det har vært problemer knyttet til praksis og sykdom, men all ære til dem som har sittet der. De har stått på selv om de har hatt eksamen neste dag, eller akkurat kommet hjem fra ferie, sier Skjæveland som håper på bedring til neste semester.

Bortsett fra VT medførte samtlige endringsforslag mer penger ut til studentaktivitetene. Men ifølge Skjæveland er ikke kassa bunnskrapt av den grunn.

– Det er det man risikerer om man bevilger for mye penger, siden pengene skal fordeles over to semester. Slik det er nå så holder vi oss greit innenfor rammene, og har bevilget omtrent halvparten av potten på totalt 2,3 millioner kroner, sier Skjæveland.

Som tidligere år er det mange aktiviteter som får sine søknader avslått som følge av mangelfulle søknader. Skjæveland sier at de er nødt til å legge seg på denne harde, men rettferdige linjen, men at de vil forsøke å hjelpe aktiviteter til å imøtekomme VTs krav.

– For at vi skal betale ut midler må noen ting være plass. Det er blant annet regnskap, budsjett og en økonomisk rapport. Dessuten må man legge frem flere anbud dersom man ønsker å kjøpe utstyr til mer enn 3500 kroner. Jeg tenker at når du spør om mye penger må du være grundig i prosessen. Selv om det står grundig forklart på våre nettsider, opplever vi dette foran hver søknadsrunde. Vi må prøve å møte studentaktivitetene og tilby veiledning på hvordan de fyller ut søknadene. Det er uheldig at mange aktiviteter ikke kan ha noe tilbud fordi søknadene var for dårlige.

Disse ble tildeldt mest midler i søknadsrunden:

  • GSI – 135 400 kroner
  • KSI – 267 376 kroner
  • Studentavisen Unikum – 125 840 kroner
  • Velferdstinget i Agder – 113 990 kroner
  • Studentorganisasjonen i Agder – 161 820 kroner

Tekst og foto: Matias Smørvik – redaktør@unikumnett.no

Forfatter

Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.