En dame gir innrammet pris for å være kompis til en herrestudent som smiler.

Hvem tenker du på når du hører ordene inkluderende, omsorgsfull og empatisk? I forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse deles Kompisprisen ut den 12. oktober, og har du en medstudent du syns fortjener å vinne, kan du sende en nominasjon. 

 I forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse 2021 deles Kompisprisen ut, som dette året blir for syvende gang. Hellen Saga i SiA Helse forteller at prisen deles ut under frokostsamlingen som SiA Helse arrangerer sammen med STA. 

–I år er datoen 12. oktober i det nye studenthuset til SiA. Vi inviterer til gratis frokost, appeller, musikk – og utdeling av Kompisprisen. 

Hun forteller videre at tema for verdensdagen i år er «Vær oppmerksom, vær til stede, følg opp». Pandemien har båret preg av sosial avstand, isolasjon og usikkerhet, hvor særlig unge og aleneboende har kjent på en stor psykisk belastning knyttet til dette, opplyser Verdensdagen for psykisk helse på sin nettside. Dermed skal verdensdagen i år belyse hvor verdifulle vi er for hverandre for å forebygge ensomhet og utenforskap, opplyses det videre. 

–Kompisprisen deles ut til en student som andre studenter nominerer. Denne studenten skal ha betydd noe for andre medstudenter ved å være inkluderende, omsorgsfull, empatisk og som ser sine medstudenter på en fin og god måte. Nominasjonen sendes på mail til leder av SiA Helse, Eli Stålesen, og i nominasjonen må en fortelle noe om den en nominerer. Prisvinneren og de som nominerer må være til stede på frokosten tirsdag 12. oktober klokka 08.30 i SiA studenthus, sier Saga. 

Forfatter

, , , , , , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.