KSI lacrosse og fotball ønsker seg nye banetider og mer treningsareal, slik at de slipper å sende vekk studenter som vil drive studentidrett.

Samtidig mener de nåværende treningstider er upraktiske for spillerne, og at de har for små baner å trene på.

Kristiansand Studentidrett er et av de største fritidstilbudene for studenter i Vest-Agder, med muligheter for et stort antall idretter, fra fotball til rumpeldunk. Flere KSI-idretter har ikke hatt mulighet til å ta inn alle som ønsker å være med på de forskjellige lagene. Flere lag har nå nådd sprengkapasitet, og har sett seg nødt til å avvise flere medlemssøknader. Det er i tillegg manko på både tid og plass til alle sammen, og lagene må klemme seg sammen på alt for små baner på de tidene de kan for å få trent.

KSI, som del av Norges idrettsforbund, får gratis baneleie fra kommunen dersom de søker om det. I oktober er det en ny søkeperiode om treningstider.

– KSI har forsøkt å holde en oversikt over hvor mange som går ut eller slutter når vi skulle ta inn nye medlemmer og vi ser nå at vi har vokst, sier leder for KSI, Petter Andersen.

– Tilbud som lacrosse og fotball er jo noen av de mest spennende aktivitetene slik nye studenter oppfatter det. Fotball fordi de har drevet med det før og lacrosse fordi det er et nokså unikt tilbud som man ellers ikke hadde fått prøvd seg på.

 

Ugunstige tider

Da vi spurte de forskjellige lagene var det stor enighet blant både spillere, aktivitetsledere og trenere at det største problemet for KSI er treningstidene de har blitt tildelt.

Trener for lacrosse damer, Kristina Muri Reed, og aktivitetsleder Liv Andrea Meltveit sier at de har en trening fra 15 til 17 på formiddagen på mandager, men at de ikke får utnyttet denne treningstiden i nærheten av så mye som de ønsker ettersom folk vanligvis har jobb eller skole i dette tidsrommet. De har også treninger sammen med herrelaget på sene kvelder senere i uken.

– Vi er heldige i at treningstidene er ganske ok, men det er ofte veldig få på mandagstrening, spesielt nå som eksamen er rett rundt hjørnet, sier Reed.

Fotballen har det motsatte problemet i at de har blitt tildelt tid sent på kveld til ut i natten.

Den tidligste fotballtreningen starter 21.30, og treninger kan vare til over midnatt. Lagene er tildelt banen sent tirsdag, onsdag, og lørdag kveld, men noen av lagene har begynt å jevnlig droppe noen treningsdager fordi det krasjer med privatlivet til altfor mange på laget.

– Når det er sesong pleier vi å spille kamper på onsdager, så det å trene så sent og ikke være hjemme i seng før klokka nesten er 2 er et problem om du skal opp og spille neste dag, sier trener for herrefotballen, Øyvind Heiberg.

Ifølge damefotballens varatrener, Silje Haberstad, var det også flere tilfeller i løpet av forrige vinter hvor banen ikke var måket og kunne dermed ikke brukes. Haberstad sier at om det er mulig ville det også vært fint om de kunne få alternativet om å trene på en innendørsbane dersom det blir en kald vinter.

– Vi skulle gjerne hatt mulighet til å trene litt tidligere, helst i dagslys om mulig, spesielt nå som det går mot kaldere tider, sier MHG Studentfotballtrener Daniel Bergenson.

To kilder påsto at KSI fotball skal ha hatt bedre treningstider i skoleåret 2015/2016. Når vi spurte leder for idrettsetaten, Terje Abrahamsen, og etatens saksbehandler, Lisan Gjendem om disse tidene fortalte de at de ikke hadde kjennskap til dem eller hvorfor KSI-fotballens tider ble forandret.

Små baner

– Vi spiller vanligvis på små treningsbaner. Det er ikke ideelt, for vi får ikke trent ordentlig om vi må gjøre det så trangt, sier Bergenson. Alle de andre trenerne og spillere som vi var i kontakt med uttrykte den samme meningen.

Per i dag har KSI flere lag enn de har baneplass til, derfor må flere av lagene dele opp banene og tidene som de har fått seg imellom. Det nåværende systemet KSIs fotballag har blitt enige om er at de alle trener samtidig i de tidene KSI fotball har blitt tildelt for at alle skal få trent mest mulig, men de er da nødt til å dele den ene treningsbanen KSI har tilgang til.

Det vil si at damer, herrer, og MHG-laget er nødt til å ta til takke med en tredjedel av en treningsbane på sine treninger. Alle trenerne fra hvert av lagene har gått sammen til KSI-ledelsen i håp om å finne en løsning som gavner alle, men venter fortsatt på svar fra kommunen. Haberstad forteller at det hender at et lags ball eller spillere kommer over i et annet lags bane, og dermed forstyrret treningen for begge lagene.

Lagene trener vanligvis på gamle stadion på Lund, hvor det er en vanlig og en mindre treningsbane tilgjengelig, men KSI-lagene er egentlig bare ment å være på den mindre av de to banene. Når vi spurte Abrahamsen om det ville være mulig for KSI å få full tilgang til den andre banen, svarte han at KSI i så fall måtte søke om det, men at sjansen for å få den er liten, ettersom de vil ha den tilgjengelig for andre ungdomsidretter.

KSI-ledelsen sier at de har sett på private baner og alternativer til de kommunale banene i nærområdet, men mener at dette ville da vært en kortsiktig plan og at de sliter med å finne et banetilbud som lever opp til KSI sine kriterier.

– Det er viktig at man kan komme seg dit til fots eller i det minste at det er gode kollektivforbindelser til og fra. Så er det også en helt annen økonomiforestilling på private anlegg som vi da måtte endret mye av måten vi gjør ting på for å kunne tilpasse oss, forteller Andersen.

 

Ikke plass til alle

– Vi har fire verdier i KSI som vi streber etter: Det skal være sosialt, sportslig, inkluderende og engasjerende, og det å måtte si “nei” til en person som vil være med er ikke særlig inkluderende. Vi ville veldig gjerne hatt med alle som vil med, men da ville vi også ikke hatt nok ressurser til å drive aktivitetene, forteller KSI-leder Andersen.

Av de 40 nye søkerne som ønsket å bli med på KSI herrefotball var de kun i stand til å ta inn 15, mens lacrosselaget var nødt til å avvise halvparten av sine nye søkere. Damenes lacrosselag har nådd et medlemstall på 50 medlemmer, men nå som de har lagt seg i hardtrening for NM har de sett seg nødt til å kun trene den håndfullen av medlemmene som skal være med i Norgesmesterskapet. Fotballagene skal mot midten av oktober inn i sesong, og vil derfor trenge å trene til kampene de skal inn i, men har måtte se seg nødt til å dele opp spillerne i mindre grupper per trening for at det skal gå rundt.

– Det vi skulle gjort er å dele herrefotballen og fått en trener til så vi kunne tatt med 30 stykker på trening av gangen istedenfor bare sånn 15-18, tenker jeg. Vi er i alt 53 medlemmer nå, og vi skal ha to lag på 20 nå til sesongen, så vi skulle hatt muligheten til å trene oftere, sier Heiberg.

Herrefotballen er delt opp i to lag i form av KSI fotball og MHG fotball (også kalt Crocodiles), som kun består av studenter fra Mediehøgskolen Gimlekollen. Andersen sier at dette var fordi de overhodet ikke kunne klart å få plass til alle søkerne på et lag, men med antallet søkere ønsker lagene nå å deles igjen slik at flere får være med.

Ny søkeperiode

Når vi snakket med idrettsetaten var de veldig klare på at selv om de er fornøyde med samarbeidet med KSI, så prioriterer de trening for barn i aldersgruppene 6 til 19 fremfor studentidretten. De prioriterer også kamper og arrangementer som trenger banene fremfor treninger.

– Jeg føler ikke vi har rett til å kreve en bane. Tilbudet om gratis baner er i hovedsak for at barneidrettslag skal kunne få spille, så vi er egentlig heldige som får baner i det hele tatt. Vi har generelt sett ikke lyst til å drive vekk et lilleputtlag fordi at gutter på 22+ skal spille fotball. I Norge har vi et veldig godt idrettstilbud for barn, men så fort du er over 19 blir det litt mer vanskelig, og KSI skal ikke drives på bekostning av barna.

Litt av problemet er at det ligger en gammel avtale med kommunen i veien som KSI kan stå i fare for å miste dersom de blir for kravstore. Denne avtalen er ifølge Andersen en stor del av grunnen til at KSI er i stand til å ha så mange treningstimer som de har, og kan derfor by på store problemer for flere aktiviteter om den fjernes.

Når vi snakket med Abrahamsen og Gjendem i kommunens idrettsetat sa begge at de vil se hva de kan gjøre for KSI, men at treningstidene mest sannsynlig vil være veldig like om ikke de samme i det kommende halvåret som de har vært så langt dette halvåret.

– Det er gulltiden mellom 5 og 8 vi vil ha, men det vil også alle andre aktiviteter og lag i området, så vi konkurrerer med de om tider og må tilpasse oss de tidene som kommunen velger å tildele oss og se på hvilke muligheter vi får, sier Andersen. Dersom KSI skulle få de tidene de ønsker seg vil de fokusere på å få inn nok tid, penger og frivillig arbeidskraft til å best utnytte de tidsrammene de har fått.

Kommunen legger frem svar på hvilke aktiviteter som mottar hvilke banetider den 30. oktober.

Tekst og foto: Mats S. Høimyr

LagreLagre

Forfatter

Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.