Den nye fraværsgrensen på 20 prosent ble satt i kraft høsten dette året ved semesterstart. For 1.åringene ved journalistikk på NLA Gimlekollen vil dette si at de må dokumentere alt fravær, og fravær over 20 prosent uten godkjent dokumentasjon vil si at studentene må ta det gjeldende faget på nytt, sier NLAs nettside. I tillegg brukes en app som heter NOAsom skal registrere studentenes tilstedeværelse digitalt. Men, er det «bulletproof»? 

Studenrådsleder Aisha Fulani (19), mener sammen med studentrådet, at dette ikke er en langvarig løsning.

– Grunnen til at vi får disse obligatoriske timene er fordi det var masse surr med studentene som går 2. året ved journalistikk nå, når de gikk 1. året.

Hva var studentenes respons til dette?

– De var for det meste negative allerede den første uka i dette semesteret. Så det har ikke vært så veldig bra respons fra studentenes side, men fra lærerne og Hilde Kristin har det vært positivt. Vi synes det er teit at når en går på universitetet, skal lærerne ha kontroll og stikkprøver ganske ofte, når universitetet skal være frivillig og av egen innsats. Det er det vi i studentrådet snakker om.

Hva synes du om at de ved 1.året journalistikk må følge disse kravene?

– Det synes jeg er veldig teit. Hvis de skal innføre slike regler, må de innføre det for alle journalistklassene, ikke bare 1. åringene. Vi har undervisning tirsdag og torsdag, så hvis du mister en «uke», risikerer du å ikke komme opp til en eksamen i det hele tatt. Det var for eksempel en i klassen som ble syk, hadde halsbetennelse, og måtte gi legeerklæring. De godkjente det ikke, og hun endte opp med å måtte ta ekstraoppgaver for å komme opp i eksamen. Det synes jeg er veldig teit, for det kunne de faktisk ha sagt på forhånd.  

Hilde Kristin Dahlstrøm, avdelingsleder for journalistikk, medier og kommunikasjon ved Gimlekollen, tilføyer:

– Jeg har fått tilbakemelding på at studentene opplever at NOA fungerer bra, at det er lite tull, det er enkelt å forstå. Jeg har fått tilbakemelding på at systemet på NOA og på den obligatoriske undervisningen er bra, og at det hjelper dem å komme seg på skolen. De er fornøyde med den obligatoriske undervisningen. 

Martin Solli Gjerstad (22), journaliststudent ved NLA Gimlekollen på 1.året:

– Jeg er både positiv og negativ til appen for  vidt. På den ene siden er det vel positivt i forhold til at flere møter opp og tar del i undervisningen enn dersom den ikke fantes. På den negative siden synes jeg at det er unødvendig med en slik app for å ha kontroll på studentene, da dette studiet er noe vi har valgt og betaler for selv. Da synes jeg vi kunne bestemt selv hvor mye vi legger i det, og ikke hatt obligatorisk oppmøte som gjør at under 80% oppmøte gjør at man ikke får tatt eksamen.  

Så man kan se en tydelig uenighet mellom studentene og de ansatte. Er det rettferdig å gi studenter som ikke engang gikk ved NLA Gimlekollen da 2. klassingene var 1. klassinger, en slags «straff» for at de begynte å studere? Eller er det et verk som burde omfatte alle studentene på skolen?

Tekst: Marthe Holm og Maruni Bavananthan 

Forfatter

,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.