Siden august har studenter ved UiA Grimstad vært coacher for førsteårsstudenter både faglig og sosialt.

Dette har blitt gjort gjennom en lønnet ordning kalt FYSE, eller First Year Study Environment, og har som formål å bedre miljøet førsteårsstudentene kommer inn i.

– De nye kommer inn med to uker fadderuke og så bli de helt sluppet, ønsket har derfor vært å gi dem en mer glidende overgang til studiehverdagen, sier Andreas Wæhle som er prosjektleder for Fyse. 

Dette gjøres ved at førsteårsstudentene blir fordelt i mindre grupper basert på utdanningsområde. Her jobber de både med fagstoff og har det sosialt. Gruppene er ledet av tidligere årgangsstudenter som fungerer som coacher.  

– Vår oppgave er å hjelpe studenter faglig og sosialt gjennom å skape en gruppetilhørighet. Det blir som et bindeledd med alt som er vanskelig og uvant, sier William Solberg Bjønness som er linjeleder i Fyse-ordningen.  

En sterk ressurs

– Jeg som andreårsstudent, som begynte her uten å kjenne noen, skulle veldig gjerne ønske at dette tilbudet var her når jeg begynte. Det viser seg å være en sterk ressurs for de som er nye, sier Bjønness.  

– Det William sier her er nettopp det vi får veldig mange tilbakemeldinger om, legger Wæhle til.  «Hvis det ikke hadde vært for Fyse-gruppene hadde ikke jeg fått venner her, eller en gruppe å jobbe med» er noe av det som blir sagt.  

Pizza og pensum 

Ordningen har blitt tatt godt imot forteller Franziska Maria Vogler som er linjeleder i Fyse-ordningen.

Studentene ser ut til å like ordningen. Vi planlegger blant annet bluebox events og spiser pizza sammen. De setter også pris på den faglige hjelpen de får. Det har allerede vært noen som sier de kunne tenke seg å være coach for de neste studentene som kommer til høsten.  

– Vi startet rekrutteringsprosessen denne helgen her, allerede på fire dager har vi fått over 40 søkere, sier Wæhle.  

De som har vært coacher har i høst hatt en 20% stilling ved Universitet i Grimstad, nå til våren skal det legges om til en timebasert lønnsordning.  

Ordningen blir foreløpig kun tatt i bruk i Grimstad, men prosjektleder Wæhle forteller at de har vært i kontakt med fakultet for humaniora og pedagogikk i Kristiansand som nå vurderer ordningen på flere av sine linjer.

Tekst og foto: Andreas Guthe

Forfatter

, ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.