Første runde av studentvalgene er over og det er klart for runde to. Nå skal verv i STA og UiA, mange av dem betalte, fylles. Blant annet er fulltidsstillingen som STA-leder nå ledig, i tillegg til en rekke deltidsstillinger og verv i råd, styrer og utvalg.

De mest prestisjetunge vervene ansees for å være de i STA-styret og Universitetsstyret. I STA-styret er det to heltidstillinger og tre deltidsstillinger. Universitetsstyret er UiAs øverste beslutningsorgan og honoreres per møte. Mens forrige runde var urnevalg, er det nå Studentparlamentet som bestemmer utfallet.

De siste intervjuene gjøres 14. mai, men du kan melde deg på helt til 17. mai. Hvis ikke du rekker å bli intervjuet, kan du likevel presentere deg på valgdagen, 20. mai.

I Universitetstyret, UiAs høyeste beslutningsorgan, er to av ti plasser reservert studenter.

I STA-styret kan man stille til følgende verv:

Leder: Leder er valgt inn i et lønnet verv. Vervet godtgjøres som en 100 % stilling

Nestleder: Nestleder er valgt inn i et lønnet verv. Vervet godtgjøres som en 100 % stilling

Læringsmiljøpolitsk ansvarlig: Læringsmiljøpolitsk ansvarlig er valgt inn i et lønnet verv. Vervet godtgjøres som en 50 % stilling

Fagpolitisk ansvarlig: Fagpolitisk ansvarlig er valgt inn i et lønnet verv. Vervet godtgjøres som en 50 % stilling.

Kommunikasjonsansvarlig: Kommunikasjonsansvarlig er valgt inn i et lønnet verv. Vervet godtgjøres som en 40 % stilling

Mens en håndfull kandidater kan finne på å stille til de mest ettertraktede vervene, kan man som regel få et av de andre vervene uten motkandidat

Les mer om de ledige vervene og still til valg på STAs nettsider: https://stastudent.no/valg-verv/.

Forfatter

Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.