I vår søkte Muslimsk Studentforening i Agder (MSiA) om å bli medlem av STA. Nå er de i gang med å etablere Agders første muslimske studentforening.

– Vi ønsker at foreningen vår skal bidra til brobygging og dialog mellom ulike mennesker og trossamfunn.

Mohamed Araye og Mohamed Samatar er begge sisteårsstudenter ved UiA Campus Grimstad. De har brukt det siste halvåret på å bygge opp en muslimsk studentforening i Agder. Gjennom arrangementer som skal spre kunnskap om islam og tilrettelegge for de fem daglige bønnene på universitetets campuser, håper de å danne et fundament for et muslimsk studentsamfunn.

Idéen om en slik forening startet for knappe to år siden. Etter gjentatte forsøk hvor initiativdeltakerne både prøvde og feilet og slet med å få folk engasjert så foreningen endelig dagens lys i år. Med seg på laget har de studenter fra både Grimstad og Kristiansand.

Felleskap, brobygging og kunnskap

– Vi ønsker i all hovedsak at foreningen skal være et fellesskap for muslimske studenter ved UiA. I fadderuka hvor det ellers er mye samhold og drikkepress, finnes det alltid noen som ikke drikker og kan føle drikkepress. Disse kan også føle seg utenfor. Noen kan være muslimer, da er det viktig at de har et felleskap å lene seg på, sier økonomiansvarlig Mohamed Samatar.

Begge presiserer at det er rom for alle og at de ikke ønsker å holde noen utenfor foreningen.

– Vi ønsker ikke å holde noen utenfor. Vi håper at vi kan få til en god dialog med andre foreninger og trossamfunn. Under studiestart sto vi på stand ved begge campuser, folk flest var åpne og interesserte i hva vi står for. Det lover utrolig bra.

Herrene i MSiA ønsker ikke å drive med misjonering, men ønsker å få frem faktabasert kunnskap om islam. Som et virkemiddel for å oppnå dette ønsker de blant annet å fokusere på arrangementer og sosiale aktiviteter.

– Vi fikk med oss at en kristen linjeforening hadde et arrangement som het ”grill en kristen”, her var det anledning til å møte opp og stille kritiske spørsmål til et panel. En slik form på et arrangement funker bra.

Et annet av foreningens fokusområder vil være å utvikle UiA-studenter til å bli enda bedre rustet for arbeidslivet. Her ønsker de et særlig fokus på studenter med minoritetsbakgrunn. Som et ledd i dette arbeidet ønsker de å hente inn tidligere UiA-studenter til å holde motivasjonsforedrag for nåværende studenter.

Bønnerom ved begge campuser

Mohamed Araye er for øyeblikket leder av MSiA, og mener det er lett å være muslim i Norge i dag. – Det er ikke som media skal ha det til, jeg har selv aldri opplevd noe diskriminering.

UiA har selv lagt til rette for at muslimske studenter kan utføre bønn fem ganger om dagen. Dette er ikke gjort gjennom egne bønnerom for muslimske studenter, men derimot såkalte ”stillerom” som studenter på begge campuser kan benytte seg av. Rommene kan brukes til både meditasjon og bønn.

– I første omgang holder stillerommene som bønnerom. Vår oppgave blir å informere om dette tilbudet, legger begge studentene til.

Enda i startfasen

Ved å etablere et solid fundament for en forening håper Araye og Samatar at det blir lettere for nye studenter å drifte foreningen videre. De ønsker selv å få inn nye førsteårsstudenter som kan drive foreningen videre.

– Når vi først har etablert oss, så har vi gjort det grunnleggende. Da blir det mye lettere for de som kommer etterpå.

Selv mener de at det er rom for en muslimsk studentforening midt i ”bibelbeltet.” – Vi må egentlig bare være oss selv, holde fast på islamske verdier og ikke bukke for andre. Et universitetscampus er en god plass å få inn kunnskap om islam, denne kunnskapen kan fort spres. Selv den minste ting kan spre seg raskt.

 

Tekst og foto: Åsmund Mjåland

Forfatter

Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.