#LEDER:

Hvordan ønsker vi å forme samfunnet? 

 12. oktober ble forslaget til statsbudsjettet for 2023 lagt fram. Som alltid skaper dette blandede reaksjoner.

 

Forslaget går blant annet ut på å kutte støtten til gratis utdanning i Norge til internasjonale studenter (gjelder ikke EU/EØS-studenter). 

 

Gratisprinsippet i høyere utdanning er et unikt tilbud. Vi er et av de siste landene i Europa som har beholdt denne praksisen. Prinsippet om at høyere utdanning skal være tilgjengelig for alle, til tross for inntektsnivå, er med på å utjevne sosiale forskjeller.  

 

Ved å ekskludere visse grupper studenter i det nye forslaget så åpner vi for å endre den ved flere anledninger. I verste fall kan vi miste tilbudet om gratis høyere utdanning i Norge for alle studenter, er dette noe vi vil risikere? 

 

 Les hele utgaven nederst i saken!

 

I tillegg er det problematisk at dette ikke gjelder alle internasjonale studenter og ekskluderer basert på nasjonalitet. For forslaget gjelder nemlig ikke studenter fra EU/EØS. Jeg forstår at det er visse avtaler mellom disse landene som vi er nødt til å overholde, men det føles usmakelig å sette ulik pris på alles utdanning.  

 

Nok et skummelt aspekt ved dette, er at mange er nok ikke klar over akkurat hva som ble foreslått. Det angår ikke de fleste, og det er en relativt liten endring. Jeg oppdaget det ved en tilfeldighet mens jeg scrollet på Unikum sin instagramkonto.  

 

Vi må være bevisste på hvordan vi lar samfunnet utvikle seg. Er dette slik vi ønsker å ha det? Rettigheter må aldri tas for gitt, da er de i faresonen for å forsvinne.  


Unikum 08 October nett

Forfatter

, , , , , , , , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.