Det lille engasjementet er det viktigste 

Det er straks valg i både STA og VT. Studentpolitikk handler ikke om liv og død, men det handler om din tilværelse som student. Det er de som engasjerer seg som er med å forme studenttilværelsen – på godt og vondt.  

Jeg syns det er både flott og synd at engasjement har blitt så vesentlig for studenter. På den ene siden er det flott at vi har mulighet til å få mere erfaring. På den andre siden lurer jeg: «Bør det ikke være nok å fokusere på gode karakterer?» 

For faktumet er det at engasjement koster tid og energi. Og studenter har ikke mange ressurser til å begynne med. Når vi da i tillegg til studier også skal engasjere oss, delta i emneevalueringer og ha deltidsjobb skjønner jeg at valg for VT og STA blir nedprioritert. Det må være lov. 

 Hele utgaven kan leses i bunnen av saken.

Men hvis du opplever en studiehverdag som ikke er helt slik den bør være, anbefaler jeg deg å stemme. Hvis du opplever at det er vanskelig å få dagen til å gå opp, anbefaler jeg deg å stemme. Hvis du tenker at studentopplevelsen på Sørlandet må endres, anbefaler jeg deg å stemme. For dette er din sjanse til å sette preg på studenttilværelsen.  

Tillat deg selv å bruke intuisjonen din! Du er jo tross alt student! Gjør det å stemme så enkelt som du kan for deg selv. For det er faktisk slik at en lite gjennomtenkt stemme er bedre enn ingen stemme i det hele tatt. Uten folket i et folkestyre, har vi bare et styre som ikke svarer til noen.  

Jeg har stor sympati for at kalenderen din er overfylt, og hvis du ikke har tid til å stemme, er det greit. Men hvis du har et kvarter til å velge deg ut en kandidat: Stem! Det er et lite engasjement for en student, men har stor betydning for studenttilværelsen.  

 

Authors

,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.