#LEDER:

 

Unpopular opinion: FileFora.no 

Under årets utlevering av den gratis studentpakken ble en flyer oppdaget. En flyer som skapte blandede følelser. FileFora.no, kjøp og selg notater, sammendrag og eksamensbesvarelser. 

Det er forståelig at en slik flyer kan skape reaksjoner. Hvis man oppmuntres til å kjøpe eller selge tidligere eksamensoppgaver, blir man da også oppfordret til plagiering? STA reagerte på akkurat dette. Det var også noen forelesere som mente dette var upassende å dele ut på universitetet. Men var det virkelig galt av studentpakken å inkludere denne flyeren? 

Jeg er uenig med STA i denne saken. Fra mitt perspektiv ses dette som en gyllen mulighet for studentene til å bevise sin akademiske og etiske forståelse.  

 

Les hele papirutgaven nederst i saken!

 

Vi skal trenes til å kunne ta selvstendige og etiske valg når det kommer til oppgaver og eksamen. Ved å skjerme oss fra de «farlige» impulsene blir vi ikke klokere, men heller avhengige. Vi blir studenter med behov for akademiske støttehjul.  

Ta eksempelet her: Du er ikke god bare fordi du aldri har stjålet, når du aldri hadde muligheten. Du er god når du aktivt velger å la være å stjele når muligheten byr seg.  

Som «Fader vår» sier: 

«Og led oss ikke inn i fristelse,
men fri oss fra det onde.» 

Det er kanskje for noen troen i guds styrke som viser vei og hjelper dem i moralske konflikter. Derimot for studenter ved akademiske institusjoner må vi kunne ta disse avgjørelsene selv.  

Det er ikke foreleserens ansvar å skjerme oss fra fristelsen.  

 

Oppmuntres til motsvar, dette ønsker jeg å diskutere videre. 

  

Forfatter

,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.