Da vi gikk inn i det nye tiåret husker jeg at jeg så på fyrverkeriet med store blå øyne og tenkte: «Dette skal bli et godt tiår.» Jeg var full av motivasjon og håp for at ting skulle bli bedre.

En pandemi, et par kriger og en dårlig økonomi etterpå går jeg inn i 2024 med en langt forsiktigere holdning. For lesingen om samfunnet vårt er ikke preget av optimisme.

I fjor rapporterte blant andre Agderposten og FVN om alenefaren Tom Terjesen med fire jobber, som valgte å bruke 721 kroner på mat fremfor kommunale avgifter. Det resulterte i at Arendal kommune ville tvangsselge boligen hans.

 

Hele utgaven kan leses i bunnen av saken!

 

På julaften slapp NRK en sak titulert: «1980-tallet: Gammel og fattig, 2020-tallet: Ung og fattig». Der viser de til tall fra OECD som viser at de nye fattige er de unge voksne. I 2021 utgjorde aldersgruppen 18-25 hele 26% av de fattige i Norge. Risikoen for å være ung og fattig i Norge er nesten dobbelt så høy som i resten av Europa.

Og det blir ikke lettere når husleien øker. Vanja Hagen fortalte til FVN for et år siden om hvordan økt husleie ga trange kår som student på Sørlandet. Nå som renta har økt gang på gang benytter mange huseiere seg av muligheten for å justere leien opp etter konsumprisindeksen. Alt dette gjør det vanskelig å være student, tross en flott lånekasseordning og gratis offentlig utdanning.

Det er dette jeg har i tankene når jeg nå trer inn i stillingen som ansvarlig redaktør for Unikum. Jeg vil benytte denne stillingen til å sette lys på studentenes tilværelse her på Sørlandet. Det er allment kjent at levekåra nå er trange. Men for studenter er det som om det er et gjemt premiss om at det skal være trangt. Det vil jeg utfordre.

Hvis du har en historie å fortelle må du gjerne ta kontakt med meg. Send en epost til redaktor@unikumnett.no om du har noe du vil dele med Unikum.

Forfatter

, , , , , , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.