Blid fyr foran studentsenteret i Agder
Nybygg SiA Studentsenter Helsehus
Det nye bygget kombinerer både et studentsenter og et helsehus. Foto: Andreas Guthe.

Bygget som ligger et steinkast unna UiA Kristiansand kombinerer både helsetilbud og møtelokaler for studenter. Bygget består av to deler. Den ene siden er møtelokaler og kontorer, og kalles studentsenter. Den andre siden omtales som helsehus og består av lokaler for fastleger og andre helsetilbud. Den gamle Joker-butikken ved Spicheren treningssenter har også flyttet inn hit til første etasje.    

 

Studenter med i planleggingsprosessen  

Tidligere leder for Studentorganisasjonen i Agder (STA), Kai Steffen Østensen, er en av dem som har jobbet med å få fastlegeordningen på plass ved Campus.   

-Tett samarbeid med UiA og stadig deltakelse på dialogmøte med ordfører, formannskap og politikere var avgjørende da det ble vedtatt å stille fastlegehjemler til disposisjon. Det har vært mange år med godt lobbyarbeid og samarbeid, både før og etter at jeg var leder av Studentorganisasjonen i Agder.   

Blid fyr foran busker
Tidligere leder av Studentorganisasjonen i Agder Kai Steffen Østensen. Foto: Lars Heggebø Jørpeland  

 

Også Jacob Haugmoen Handegard har tatt del i prosessen i forbindelse med sitt styrelederverv i Studentsamskipnaden i Agder (SiA) mens han var student.   

-Man har selvsagt mange flinke folk rundt seg som gir god støtte, men det er samtidig reelle diskusjoner om hvordan ting skal løses og hva som skal prioriteres i slike prosjekt. Derfor er det viktig å ha studenter i slike verv, sånn at det kan fremme studentenes sak.   

Blid fyr foran skilt
Tidligere styreleder for Studentsamskipnaden i Agder, Jakob Haugmoen Handegard. Foto: Andreas Guthe

  

– Hvis du skal gjøre noe studentaktivitetsrelatert kan du bruke disse lokalene  

-Mangel på møtelokaler har til tider vært et hinder i de studentaktivitetene jeg har vært med i. Da ender man kanskje opp i grupperom på UiA, sier Handegard.   

Det nye Studentsenteret nærmest Universitetsveien vil gjøre det enklere for møtevirksomhet. Her er det både et kantineområde, samt lokaler til møter i kjeller og toppetasje som studentaktiviteter kan ta i bruk, opplyser Pål Harv som er administrerende direktør i Studentsamskipnaden i Agder.  

-Hvis du skal gjøre noe studentaktivitetsrelatert kan du bruke disse lokalene. Her har vi kaffemaskin, møterom og mer. Dette er ikke for fest, men om du skal ha årsmøte med studentfotballaget, må du gjerne ha det her, sier Harv.   

Blid fyr foran studentsenteret i Agder
Pål Harv, administrerende direktør i Studentsamskipnaden i Agder. Foto: Andreas Guthe.

  

Fastlege, tannlege og kiropraktor  

Helsehuset på motsatt side av studentsenteret vil primært være for helsetjenester.   

– Det som tidligere var Elvebredden legesenter har flyttet opp hit hvor det nå er seks fastleger som vil etablere seg i tiden fremover, legger Harv til.   

Legesenteret bytter til navnet Gimle legesenter. I tillegg til seks fastleger vil det også være tannlegesenter og kiropraktor her, samt noen tomme lokaler klare til overtakelse. Harv råder studentene til å melde seg på fastlegenes lister før det er fullt.   

Bygget til 80 millioner er eid av SiA og vil finansieres ved utleie, blant annet fra lokalene på helsehuset, samt Joker-butikken som betaler husleie for bruk av bygget.    

Forfatter

, , , , , , , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.