Du har nok lagt merke til at en stor jordflekk mellom UiAs busslomme og Spicheren er godt i gang med å graves opp. Dette er fordi fylkeskommunen har bestemt seg for å utvide gang- og sykkelveiene foran campus og bygge om på busslommen nedenfor campus.

Plattformene flyttes

Bussholdeplassen for busser i vestgående retning, det vil si de som går i retning Kristiansand sentrum, skal flyttes fra den nåværende bussavkjørselen til ut i Jegersbergveien, noe fylkeskommunen håper vil skape en mye bedre flyt i trafikken nedenfor UiA. Flyttingen gir også busser som skal i motsatt retning et felt de kan bruke til å kjøre forbi parkerte busser for å unngå kø, kollisjon og forsinkelser.

Disse nye bussholdeplassene vil være i stand til å holde 3 busser samtidig. Innkjørselen for buss skal nesten flyttes helt ned til Gimlehallen, og den lille gressøya som bus

slomma befinner seg på vil strekkes ut til dobbel størrelse.

Prosjektleder Inger Ann Fidjestøl og byggeleder Trond Nøkleberg varsler at de nåværende bussholdeplassene stenges ned en periode under byggingen. Det planlagt å settes opp midlertidige bussholdeplasser på det nybygde området bak Spicheren for busser i østgående retning, mens det skal bygges midlertidige busstopp langs østveggen til Gimlehallen for busser i Østgående retning.

Det vil bli bygget ut større busskur ved UiA-stoppene som skal være litt under dobbelt så store som de nåværende, og ha flere sitteplasser.

I tillegg til større bussholdeplasser, bygges det også en pause- og reguleringsplass for bussjåfører.

– Ideen er å gi sjåførene et pausested mellom reisene, og at mellom hver bussrute vil det alltid være sjåfører og busser tilgjengelig, slik at om det blir store forsinkelser så kan det sendes ekstra busser derfra, forteller Fidjestøl.

Det er området mellom Spicheren og Gimlehallen som bygges om til å kunne brukes som base for AKTs bussjåfører. Denne «basen» skal ha en stor parkeringsplass for busser, og det skal reises et bygg som skal fungere som pauserom for sjåførene, fullt utdekket med bad og andre nødvendige fasiliteter. Pausebygget blir laget av sju studenter fra Tangen vgs sin bygg- og anleggslinje som et skoleprosjekt i samarbeid med vegvesenet.

Gang- og sykkelveier

– Universitetet er et knutepunkt for gang- og sykkeltrafikken i Kristiansand med veldig tung gang- og sykkeltrafikk, så det er absolutt et sted som trenger å ha gode forhold, forteller Fidjestøl.

I tillegg til en ny busstasjon får også universitetsstudenter utvidede gang- og sykkelveier nære fakultetet. Gang- og sykkelveiene skal være separate med sykkelfelt i hver retning med et opphevet gangfelt ved siden av. Disse skal gå langs veien fra innkjørselen til Gimlehallens parkering til avsatsen opp til UiAs sykkelparkering ved hovedinngangen.

Gangstien kommer til å være 2,5 meter bred, mens sykkelveien vil være 3 meter bred. Gangveien rundt rundkjøringen i toppen av gata vil også få samme utbyggelsene. Det skal også settes opp en mur mellom gangveien og bussfeltet langs siden av Spicheren.

– Vi har allerede stengt fortauene som skal fjernes, og omdirigert gang- og sykkeltrafikken til der de nye gang- og sykkelveiene skal ligge. Gang- og sykkeltrafikken blir separert med en kantstein når alt er ferdig, sier Nøkleberg.

Fylkeskommunen ønsker også å bygge fasiliteter for sykkelparkering der det nå er et buskas mellom Spicheren og de nåværende bussplattformene. Denne nye parkeringen vil ha kapasitet til 30 sykler om gangen.

Alt arbeid er planlagt å være ferdig tidlig på høsten 2018. Nøkleberg sier at denne planen inneholder en pause i arbeidet i løpet vinteren med brøyting og bussavvikling, men at det er mulig at de fortsetter arbeidet i denne perioden dersom vinteren er mild nok.

Tekst: Mats S. Høimyr

Forfatter

Latest Posts from Unikum

1 Comment

  1. […] Bussholdeplassen ble midlertidig strengt 9. april grunnet anleggsarbeid. Årsaken er at det skal bygges en ny holdeplass der den gamle har vært til nå. […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.