I januar 2018 skal «nye» Vrimlehallen være ferdig, men før hammeren kan legges på hylla, skal det skje mye byggearbeid. Unikum har snakket med prosjektleder Gunnar Nordlie for å høre hvordan ting ser ut.

Det blir mye aktivitet i Vrimlehallen frem til 15. desember. Dette vil studentene merke utover høsten, ettersom ulempene med byggeprosjektet i større grad kommer til syne.

Byggingen medfører at det vil bli begrensninger på hvor man kan gå, og man vil merke at det blir litt trangere. Byggingen skal imidlertid foregå etappevis slik at det i minst mulig grad vil være et hinder for alle som skal vrimle gjennom hallen.

– Til nå har ulempene for studentene vært begrensede fordi arbeidet i selve hallen ikke har begynt. Fra midten av oktober vil imidlertid arbeidet ute i hallen begynne. Da vil entreprenørene måtte avgrense enkelte områder for å kunne utføre arbeidene på en forsvarlig måte, forteller Nordlie.

– UiA har sett at området i nordenden av hallen med midlertidig utplasserte kaffemaskiner, bord og stoler er blitt mye brukt. Entreprenørene har derfor vært villige til å legge en framdriftsplan som gjør det mulig å beholde aktiviteten i området og driften på kaffemaskinene helt fram til begynnelsen av november. Da må dessverre alt fjernes for at entreprenørene skal komme til med bygging av den permanente innredningen, fortsetter prosjektlederen.

Samme uttrykk som før

Sist Unikum omtalte Nye Vrimle kom det frem at prosjekteringsgruppa sammen med interiørarkitektene skulle legge siste «hånd på verket». Det har imidlertid kun resultert i mindre justeringer.

– Det har blitt noen justeringer, men ingen av de store elementene er blitt flyttet på eller blitt endret på størrelsen av. Alle elementene i de enkelte områdene er beholdt, men sammensettingen når det kommer til komponering og vinkler har blitt justert. Det har blitt justert litt på sitteamfiene, sitteøya midt i hallen og stokket litt om på småting. Selve uttrykket er det samme nå som det var i utgangspunktet, forklarer Nordlie.

Der toalettene var tidligere, kommer et nytt, betjent kantineutsalg. Her vil det bli servert enklere mat og traktekaffe. Samtidig kommer det nye sitteplasser i nordenden av hallen og kaffemaskinene får ny plassering.

– Det blir et serveringspunkt med disk. Der får du kjøpt mat og drikke og du vil møte en betjening. Helt oppe i den andre enden av Vrimlehallen, hvor det nå sitter folk og leser, blir det sitteplasser på et opphevet podiet på femten centimeter. Kaffemaskinene som er der i dag kommer til å bli flyttet litt og integrert i en helt ny innredning. Dermed blir det mulighet for å få litt kaffe/te/vann på en rask måte også utenom kantineutsalgets åpningstider, sier Nordlie.

– Hvordan skal det kombineres med tilbudet nede i kantinen?

– Det blir ikke en kopi av det som er nede. Nede er det middagsservering og kiosk med typiske kioskvarer som sjokolade og alt mulig slikt. Oppe blir det litt enklere mat, som bagetter og annet som er egnet til å bare ta med i handen for å spise. Det er SIA som skal drive den kantinen, forklarer Nordlie.

Bra samarbeid med STA

I forbindelse med byggingen har STA kommet med innspill. De har vært en viktig samarbeidspartner, og har samtidig vært ydmyke til ikke å komme med altfor bastante konklusjoner før man virkelig har sett hvordan det blir.

– Samarbeidet med STA har vært veldig fint. De har vært veldig konstruktive i gruppa, og de har vært aktive både til å finne løsninger og vist forståelse når det kommer til det at vi kanskje må avvente noen avgjørelser til vi ser hvordan nye vrimlehallen vil ta seg ut. STA har, i likhet med oss andre i arbeidsgruppa, vært enige i at det er noen ting som er vanskelig å ta stilling til uten å ha sett hvordan det virkelig blir, forteller Nordlie.

Det blir også satt av plass til de internasjonale studentene. Der hvor fadderordningene og litt annet har holdt til, blir det nå bygget om og det blir en skyvedør i glass mot vrimlehallen.

– Internasjonal hub er en plass hvor internasjonale studenter kan møtes. Det blir samtidig et kontor for studentaktivitetene til internasjonale studenter, og en administrativ ansatt på internasjonalt kontor får et kontor og en møteplass. Der kan de ta imot og snakke med de internasjonale studentene, uttaler Nordlie.

Utenfor arealene som er spesielt tiltenkt internasjonale studenter og internasjonalt kontor, ser Nordlie for seg at det blir et område hvor man for eksempel kan vente og orientere seg litt når man ankommer campus og ikke er godt kjent, og ikke vet hvor man skal.

På kveldene har de internasjonale studentene mulighet til å bruke det samme området i forbindelse med ulike samlinger som krever litt mer plass. Det er ikke endelig bestemt hva stedet skal hete. Til nå har det blitt kalt Global Hub, men det er delte meninger om dette virkelig er det beste navnet. I løpet av kort tid vil det på Innaskjærs og på Facebook bli lagt ut tre alternativer det kan stemmes på. Hvilket av de tre som velges blir offentliggjort 20. oktober.

Tekst: Christian Aarstad | Illustrasjoner: HR Prosjekt AS

 

Forfatter

Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.