Så var nok et studieår i gang på UiA. For første gang siden korona blir det et fullt normalt studieår, med fysisk undervisning, og alt det som en vil forbinde med å studere. Mange av oss har kanskje studert et par år allerede, mens for andre er dette første året på UiA. Nok et år legges bak oss. Nå kan vi alle se fremover mot det nye året, og se for oss hva som venter oss.  

Unikum har kontaktet studenter ved UiA for å høre om deres fremtidsplaner, deres håp og forventninger til året som kommer.  

 

Tøffe tider og store ambisjoner 

En av studentene som Unikum kontakter, er Hedvig Løge Stendal, som studerer bachelor i IT og informasjonssystemer. Et studie med et bredt spekter av fagområder med mulighet til å fordype seg innen aktuelle temaer, slik som universell utforming og IT-sikkerhet. På spørsmål om hva hennes ideelle situasjon med jobb og videre karriere etter fullførte studier, får Unikum i svar at den ideelle situasjonen er en meningsfull jobb;  

Hedvig Løge Stendal // Foto: privat

– Den ideelle situasjonen er å ha en meningsfull jobb der jeg får utfordret meg selv både teknisk og kreativt. 

Stendal kan fortelle i sin e-post til Unikum at det har vært tøffe tider under hennes tid som student, da restriksjonene i forbindelse med pandemien var på det strengeste;  

– Da opplevde jeg at flere studenter syntes det var tøft å ikke kunne samles, det å ikke ha muligheten til å gjennomføre faglige eller sosiale arrangementer, var demotiverende for mange. 

Stendal engasjerer seg også i linjeforeningen Systematicus, hvor hun er informasjonsansvarlig. Unikum får opplyst at linjeforeningen har store planer for fremtiden, og ser fremover;  

– Vi i Systematicus har ambisjoner om å vokse, og har sett stor vekst i engasjement fra studentene det siste året. Målet er at linjeforeningen utvides til et nivå som kan sammenlignes med for eksempel NTNU i Trondheim.  

Videre forteller Stendal at det er viktig for foreningen at nye studenter møter både sosiale og faglig trygge rammer når de starter, noe de også har fokus på de første månedene. Bare nå i september arrangerer vi 5 bedriftspresentasjoner, og får besøk av ulike IT-bedrifter som gir studentene mulighet til å bli kjent med arbeidslivet. 

 

Ønsker å påvirke samfunnet 

En annen student Unikum kommer i kontakt med er Patrick Karlsen, som studerer til å bli sivilingeniør i kunstig intelligens, nå i sitt 3. av 5års studieløp ved UiA. Per e-post får Unikum fortalt av Karlsen hva som er hans mål for tiden etter endt studium; 

 

Patrick Karlsen // Foto: privat

– Noen av målene mine for tiden etter studiene i det profesjonelle aspektet er å enten skaffe meg en lukrativ jobb hvor jeg kan ha en påvirkning på samfunnet med mulighet for mobilitet oppover, eller å starte noe selv.  

Karlsen kan også fortelle Unikum at han hadde en god studietid også under pandemien, og legger mye av grunnen for dette på hans engasjement innenfor linjeforening ved studiet, BETA Engineering & Technology Association; 

– Selv så har studietiden min vært god selv under pandemien. Dette antar jeg er mye på grunn av hvor tidlig og hvor mye jeg aktiviserte meg selv i linjeforeningen. Jeg kjenner andre som har hatt et par tøffe år på grunn av begrenset sosial kontakt og digitale løsninger som gjorde det utfordrende for mange å studere, og tror at det er en stor faktor for hvorfor det på flere linjer har vært rekordmange som har droppet ut.  

Karlsen uttrykker stor tiltro til at tingenes tilstand vil bli bedret når vi går tilbake til mer vanlige studietilstander i tiden som kommer fremover, og sier at det også har hatt betydning for linjeforeningen; 

– Jeg har tiltro til at det vil bli bedre nå når vi er tilbake til vanligere studietilstander. Dette er noe vi allerede har observert i linjeforeningene – i BETA har vi i år hatt rekordmange påmeldte til komiteer og interessegrupper, vi har arrangementer enda oftere enn hva som var vanlig før Coronaen. Det er heller ikke mangel på bedrifter som ønsker å vise seg frem til studentene på bedriftspresentasjoner 

Karlsen avslutter ved å fremheve linjeforeningens formål ved studiet; 

– Vårt formål som linjeforening er å være den største sosiale og profesjonelle aktøren på campus for studentene. Dette vil si at vi ønsker å ha hyppige arrangementer og å skape steder hvor studentene kan treffes, samt at vi ønsker å tilrettelegge for gode arenaer for møte mellom studentene og bedriftslivet.  

Kort fortalt; etter to år med restriksjoner og reduserte møteplasser, peker det mot at studieåret har fått en god start uten begrensninger. Studentene søker mer til linjeforeningene enn tidligere. Samtidig som ambisjonene vokser sammen med motivasjonen for året vi har i vente. 

Forfatter

, , , , , , , , , , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.