Torsdag offentliggjorde Samordna opptak årets søkertall til høyere utdanning. På Universitetet i Agder er sykepleie det mest ettertraktede studiet. 

Per 16. april 2018 har 142 004 personer søkt til høyere grunnutdanning gjennom Samordna opptak ved Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan. Det er 6417 flere førstevalgssøkere enn i 2017 – og en økning på 4,6 prosent.

6.632 søkere har UiA som førsteprioritet i Samordna opptak. Det er to flere enn i 2017 – og betyr 2,1 søkere per studieplass i gjennomsnitt. Jo høyere søkertall per studieplass, jo mer konkurranse blir det om studieplassene.

– Vi konstaterer at søking til høyere utdanning fortsetter å øke, sier avd. direktør i KDTO, Grete Christina Lingjærde i en pressemelding.

Sykepleie- og lærerstudiet populært

644 personer ønsker seg en sykepleierutdanning gjennom UiA. Til sammenligning har NTNU i Trondheim 1190 søkere til sykepleierstudiet – og er dermed det universitetet i Norge med flest søkere til sykepleiestudiet.

Den fullstendige listen fra Samordna opptak finner du her.

Samtidig viser tallene en vekst i antall søkere til lærerutdanningene på UiA. 665 søkere har UiAs lærerutdanninger på førsteplass, mot 493 i fjor. Økningen fordeler seg med 262 førsteprioritetssøkere til lektorutdanningen fra 8. – 13. trinn, mot 172 i fjor, grunnskolelærerutdanning fra 5. – 10. trinn øker fra 175 til 200 år, og grunnskolelærer fra 1. – 7. trinn øker fra 146 førsteprioritetssøkere i fjor til 203 i år. Det skriver UiA på sine nettsider.

Ti med oppgang

Ti utdanningsområder har oppgang i førstevalgsøkere på landsbasis, mens seks utdanningsområder har en nedgang sammenlignet med søkningen i fjor:

 • Informasjonsteknologifag: + 21, 6 %
 • Lærerutdanningene: + 15 % 
 • Teknologifag: + 5, 7 %.
 • Helsefag: + 3, 9 %.
 • Fagområder som idrett: + 11,2 %
 • Estetiske fag: + 10,2 %
 • Pedagogikk: + 6,9 % 
 • Helsefag som reseptar: – 18 %
 • Farmasi: – 13 %
 • Reiseliv: – 19, 6 %
 • Jus: – 4,9 %
 • Arkitekt: – 2,0 %

Innen lærerutdanningene er det en økning i søkere til barnehagelærerutdanningene med 18,4 % (662 søkere). Det er også økning i søkertallene til grunnskolelærerutdanningene 1-7 med 15,7 %. (359 søkere). Antall førstevalgsøkere til 5-årig integrerte lektorutdanning 8-13 øker med 13,8 % (333 søkere).

Innen teknologifagene er det de maritime fagene som har den prosentvis største veksten med 15,3 %. Det tilsvarer 53 førstevalgsøkere.

Bra start for nye masterstudier

UiA har i tillegg fått 50 førsteprioritetssøkere til masteren i kystsoneøkologi, 52 til masteren i barnehagekunnskap og 226 til masteren i spesialpedagogikk. Alle masterstudiene er nye i 2018.

– Dette er bare helt utrolig. Den store interessen er en stor oppmuntring i alt arbeidet som er lagt ned for å få studiet til. Så dette lover veldig bra, sier instituttleder Dag Olav Andersen ved UiAs Institutt for naturvitenskapelige fag til UiA.

Tekst: Kamilla Rudberg
Foto: Arkiv

Forfatter

, , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.