I en undersøkelse foretatt av Den Danske Bank viser at mer enn hver tredje student (38 %) har økonomiske bekymringer som går ut over studiene. 18 % av studentene oppgir også at de ofte bruker kredittkort for å betale regninger. Studentorganisasjonen i Agder vil øke støtten til 149.787 kroner pr år 

SHoT-undersøkelsen 2018, som er foretatt av Folkehelseinstituttet, viser tilsvarende tall. Til denne undersøkelsen rapporterer 8 % av studentene at de i tillegg ofte har hatt problemer med å klare de løpende utgifter. I SHoT-undersøkelsen måles i tillegg «økonomisk robusthet», som menes å klare en uforutsett utgift på 5.000 kroner. 38 % oppgir at de ikke vil klare det. Litt høyere for kvinnelige studenter (41 %) enn for mannlige studenter (32 %). Men tross alt en liten nedgang fra undersøkelsene i 2010 og 2014 med henholdsvis 47 % og 50 %.  

I denne undersøkelsen oppgir 86 % av studentene at de har inntektsgivende arbeid utenom studiene. Av disse er arbeidsmengden i gjennomsnitt 12 timer pr uke, selv om undersøkelse fra SSB hevder at mer enn 10 timers arbeid pr uke går ut over akademiske resultater i studiene 

Økonomi skaper unødig stress 

-Alle mennesker blir dårligere til å lære og ta til seg kunnskap under stress 

sier Håvard Løkke, som tok sin doktorgrad i Filosofi hos Oxford og blant annet underviser i faget Filosofi & Psykologi ved UiA Han mener at stress som er forårsaket av økonomiske bekymringer er en viktig årsak til problemer i studiene.  

– Å ha økonomiske bekymringer og problemer kan sammenlignes med det å være i et konfliktfylt familieforhold. Det er ikke bra. 

Videre sier Løkke at det å være en fulltidsstudent skal være i et privilegium i en viktig del av livet. I tiden for høyere utdanning, er for alles liv den tiden hvor det er størst forutsetninger for å lære. Man må tilegne seg kunnskap for å bli gode i et fag, uansett yrkesretning. Da bør ikke det bli ødelagt av stress.  

Mange presterer godt under press, sies det, om det så er til en idrettskonkurranse eller til eksamen. Men Løkke påpeker at forutsetningen da må være å ha lært først og ha faglig trygghet. I enkelte tilfeller kan konkurransepreget ha sine fordeler. Kanskje innen økonomiske studier, men innenfor humanistiske fag kan det ofte virke negativt.  

Undersøkelsene sier at kvinnelige studenter blir noe mer negativt påvirket av økonomiske bekymringer. Løkke tror dette i hovedsak skyldes at kvinner er mer pliktoppfyllende, og at de har et høyere krav til seg selv. Dette bidrar til å høyne stressnivået ytterligere i forhold til sine mannlige kollegaer.  Løkke oppsummerer 

En stresset person vil føle seg truet og nervøs, og ikke ta til seg kunnskap like lett. Vedkommende vil ikke like lett lære av sine erfaringer  

Jobber 40 % 

En av studentene som jobber ved siden av studiene er Kenneth Eriksen. Den 28 år gamle studenten jobber i en 40 % stilling hos Telenors kundeservice. Tidligere jobbet han 50 %, men følte at det ble for mye for å klare studiene. Han syntes det ville vært helt utenkelig å leve på kun 8.400 kr pr måned med tanke på at husleien alene utgjør 6.500 kr.  

Han innser at det er både fordeler og ulemper med å jobbe ved siden av studiene. Han føler også det gjør godt å kunne koble av fra studiene ved å jobbe. Og det er også godt å ha en jobb som er forenelig med studiene. For Eriksen sin del går dette bra da all jobbingen foregår på kvelder og helger – og da er det ikke forelesningerHan sier videre at økonomien gir frihet så man slipper å være stresset over å ikke ha råd til skikkelig mat.  

Vil gi studentene 149.787,-

Benedicte Nordlie, leder av Studentorganisasjonen i Agder (STA), er ikke overrasket over funnene i undersøkelsen, og mener den også er representativ for studentene i Agder. Studentene er en utsatt gruppe, og mange må benytte forbrukslån til daglige utgifter 

Nordlie kan fortelle at Studentorganisasjonen i Norge jobber for at støtten til studentene skal økes til 1,5 ganger Grunnbeløpet (G) i folketrygden. Det vil da utgjøre 149.787 kroner pr årVed å knytte støtten opp mot Grunnbeløpet, vil den da følge den generelle prisutviklingen.  

Dette er forhold som Studentorganisasjonen jobber med sentralt, og som vi lokalt støtter, sier Nordlie. Lokalt jobber STA først og fremst for rimelige boforhold av god kvalitet. Bedre rabatter på kulturarrangementer, kollektivtransport og pensumlitteratur er også noe STA prioriterer å jobbe for lokalt. 

Tekst: Morten Fjelldalen

Forfatter

, , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.