forsideoktunik

Unikum finner du i magasinformat rundt om på Campus Kristiansand og Campus Grimstad i tillegg til utvalgte steder. God lesning fra oss i redaksjonen!

Unikums oktober-utgave har kommet!

– En hilsen fra redaktøren –

Mange bra ting er på gang her på Universitetet i Agder: prosjektet ”Jenter og teknologi” fikk 2 millioner fra regjeringen for å forsette å inspirere jenter til å velge ingeniør- eller teknologi-utdanning. Våren 2017 vil Campus Grimstad bli betydelig utvidet og Mechatronics Innovation Lab (MIL) vil da stå klar til bruk. Vi studenter skal få muligheten til å forbedre studiekvaliteten med å være med på Studiebarometeret som sendes ut nå i oktober.

Du kan lese om Velferdstingets nedleggelse og plutselige tilbakekomst, og hvorfor studentaktivitetene først fikk lite penger, og nå får nesten alt de søkte om. Vi møter moderne vikinger, troll som lager metal-musikk, bibliotekar-leseanbefaling om Vigdis Hjorth og  datasikkerhetstips som følge av dataangrep mot UiA i september.

Les Unikum nå!

Alexander Kemp reflekterer rundt asylsøkerproblematikken og oppfordrer alle som kommer til Norge om å akseptere at verdier som demokrati, ytringsfrihet og beskyttelse av sivile rettigheter ikke er trender, men er fundamentale og kan ikke forhandles om.

I denne utgaven har du også mulighet å lese intervju med Loveleen Brena, leder for Seema og en veldig sterk og viktig stemme i det norske samfunnet. Hun forteller litt om «Prosjekt Loveleen» og hvordan vi kan fokusere på ting som er virkelig viktige for oss. Hun snakker om å bryte negative tanker, å finne ut hvem en er bak alle fasader og tildelte identiteter.  Hvorfor er det viktig å si nei til «energitappere» og ikke gi dem tillatelse til å bygge rede i ditt hode? Les «På fornavn med» og finn ut mye mer.

Ha en fin høst, lykke til med alle skoleoppgavene, og som Loveleen sier:  «Bygg allianser og knytt vennskapsbånd på tvers av alder, kjønn, etnisitet, kultur, funksjonsnivå, religion eller seksuell legning. Jakt etter likhetene, slik at ulikhetene blir deres styrke».

Erika R. Erdös
Ansvarlig Redaktør

Les Unikum her!

Forfatter

, , ,
Latest Posts from Unikum

1 Comment

  1. […] artikkelen har blitt publisert i UiAs studentavis, Unikum nr 6. årgang […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.