IMG_8561w«Kjære Rett Tro! Hvordan stiller dere dere til regjeringens forslag til arbeid på søndager?»

Hilsen Jonathan

Martin Moses svarer:

Søndagen skal holdes hellig.

Helt fra de første nedskrevne lover, moselovene, har arbeid på helligdager vært en vederstyggelighet i samfunnets øyne(2 mosebok 31:18). Ettersom Norge er et kristen land grunnlagt på kristne verdier, ville det være en forkastelig og umoralskt grep å tillate arbeid sabbaten– et direkte angrep på Guds bud!

La oss gå i dybden. For dette er ingen tom lovparagraf: Mens isrealittene vandret i ørkenen finner de en familiefar fra en fremmed stamme som sanket tørre kvister og ved på sabbatsdagen. De tok han til sin vise folkefører, Moses, og hans bror Aron. Israelittene var usikker i hvordan de skulle handle, men så: “Da sa Herren til Moses: «Mannen må dø. Hele menigheten skal steine ham utenfor leiren.» Så førte hele menigheten ham utenfor leiren og steinet ham til han døde, slik Herren hadde pålagt Moses.” (4 mosebok 15:32-36)

Slik herren hadde pålagt Moses, står det. Nå vil jeg ikke kaste den første stein, men budet er klart i sitt melding, og eksempelet er utvetydig. Den som arbeider, eller maner til arbeid, på helligdagen er klart et utyske i Guds øyne. Den som utfører straffen er Gud, gjennom sitt folks hånd.

Vi bør heller stille oss takksalig til at selv Gud fant godhet i å hvile ut den syvende dagen.

Rett-tro-01-wKen Johannes svarer:

Eksempelet  kan virke unødvendig voldsomt for vår moderne sensibilitet. Men en må forstå at slike historiske handlinger foregikk i  en annen kontekst.  Å samle ved er i seg selv ingen stygg handling, men heller en naturlig del av å forsørge en familie.  Derimot å arbeide  åpenlyst og bevisst på en søndag, når Gud hadde beordret sabbaten hellig. Det er en direkte utfordring til Guds autoritet.  Stykkets prominente, men allikevel tidlige posisjon i Bibelen foreslår at dette var første gang denne loven ble satt på prøve.  Da er en alvorlig straff nødvendig for å markere viktigheten for hele Isreals folk.

Gud talte gjennom Moses til folket. Om hans handlinger virker voldsomme så må vi huske at Gud, som enhver god far, alltid handler for vårt beste. Når et barn skriker etter iskrem, gir vi ikke alltid etter. Når et barn bråker i kirken, da hysjer vi. Det er vanlig oppdragelse. Og det er jo virkelig slik at mennesker trenger hvile. Selv ateisten, muslimen, eller den homofile vil være enig.  Er noen virkelig uenig i dette?

Sabbatsbudet ble gitt mennesker samtidig med de hellige ti bud. Det er heller ingen som er uenig i at det er galt å drepe  eller at tyveri er feil. Når det finnes slike absolutte gode moralske sannheter, kan det heller ikke settes tvil om at de er gitt oss av en maksimalt fullkommen Gud. Og hvem er vel vi usle mennesker til å velge noe før det andre?  Nok et tegn på at Guds bibelske ord er evig og uforandelig. Så gjeldende i dag som da de først ble skrevet.

rett-tro-02-wMartin Moses svarer:

Å ikke ville jobbe på Søndagen gjør du derfor rett i Jonathan!

Sabbaten er en viktig del av den evige pakten mellom Gud og mennesket.  “ I seks dager kan det gjøres arbeid, men den sjuende dagen skal være sabbat, en hellig hviledag for Herren. Hver den som gjør noe arbeid på sabbatsdagen, skal dø.” (2 Mosebok 31:15).  Skal dø, Jonathan. Tøys ikke med Guds vrede.

Søndagen skal holdes hellig. Fordi det har Gud skrevet med sin egen finger. Det er for vårt eget beste.

Tekst: Ken Johannes og Martin Moses Send mail
Foto: Kristian Tyse Nygård Send mail

* Dette er en satiretekst og skal behandles deretter.

Artikkelen kan du også finne i Unikum-utgaven fra august 2015.

 

 

 

Forfatter

, , , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.