Jacob Haugmoen Handegard stiller til ledervervet i STA. Han er lidenskapelig engasjert når han snakker om studentpolitikk, og ildner etter å få videreutvikle STA som organisasjon.

Han går til valg på tre konkrete ting.

Den ene er at om han blir valgt som leder av STA lover han å være mest synlig som STA-leder.

Den andre saken han går til valg på er at han ønsker å gjøre det enklere for tillitsvalgte å jobbe for studentene. Han mener det er de som kjenner studentene best. For å gjøre dette vil han opprette studieråd både i Kristiansand og i Grimstad for å få et bedre samarbeid mellom tillitsvalgte og de som sitter i fakultetsstyrer.

– UiA har en visjon om at man skal løse problemer på lavest mulig nivå, og da tenker jeg at vi må satse på å få gjort det og jeg tenker at de som er tillitsvalgte er de som kjenner studentene best. Jeg er selv tillitsvalgt for mange som går historie, og det er mange flere som vet at jeg er det, enn at jeg sitter i studieutvalget, selv om studieutvalget i utgangspunktet tar viktigere beslutninger, sier han.

For å få til dette vil han kreve ressurser fra universitetet.

– Derfor tenker jeg det er viktigere å satse på de som er tillitsvalgte, for de kan løse en del problemer, og for å få det til så ønsker jeg å gå til UiA å kreve ressurser til å følge opp et slikt arbeid, sier han engasjert.

Handegard viser til de høye mobbetallene som forteller at ni prosent studenter i høyere utdanning blir mobbet. Han mener de tillitsvalgte kan gjøre mye for å motvirke dette om man legger bedre til rette for det.

– Jeg tenker spesielt at det å ha et godt samarbeid, og igjen ha gode tillitsvalgte som kan snakke med forelesere, snakke med de som er ansvarlige for emner, og sørge for at man gjør emnene gode kan gjøre at studiehverdagen blir så inkluderende som mulig, sier han.

Handegard ønsker også å jobbe videre med å innføre automatisk begrunnelse på eksamen for det tror han er noe studentene ønsker.

Som aktiv i Venstre Agder bruker han mye tid på politikk, og er også valgkampansvarlig, men han er ikke synlig utad som dette. Han mener det skal gå bra å kombinere rollen som valgkampansvarlig og eventuelt en rolle som STA-leder. Han har også vært i kontakt med kommunepolitikere for å se på muligheten for å opprette et studieråd som kan være et høringsorgan inn mot kommunestyrene.

– Man kan gjøre mye for å styrke samarbeidet mellom Grimstad og Kristiansand kommune og STA. I Stavanger har de fått til et studieråd som blir et høringsorgan inn til kommunestyrene slik at studentene blir hørt i alle viktige saker som angår dem. Det ønsker jeg å få til i Grimstad og Kristiansand og har allerede vært i kontakt med enkelte kommunepolitikere for å se på muligheten til det. Det tenker jeg er viktig slik at folk som ikke har en politisk bakgrunn, slik som Kai Steffen og jeg, også har en mulighet til å virkelig bite fra seg, sier han.

– Så du har lyst til å styrke studentdemokratiet?

Ja, for sånn det er nå er så har man samtaler med politisk ledelse i Grimstad og Kristiansand, og jeg tenker at dette må vi videreutvikle. Spesielt i Grimstad hvor man har en liten administrasjon og vi har god mulighet til å påvirke og forme byen slik at den blir mest mulig studentvennlig, sier Handegard.

– Hva ser du frem til å jobbe med?

– Jeg gleder meg til å forsøke å få flere til å bli engasjert. Det jeg ønsker å oppnå er at vi skal få mest mulig diskusjon i parlamentet uten at nødvendigvis jeg skal være inkludert i det, og at jeg skal ta til meg ting, og representere det studentene mener på en best mulig måte, avslutter han.

Tekst: Mariel N. Sand Nwosu
Foto: Malin Andrea Eriksen

Forfatter

Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.