Det blir nå opprettet et studentråd i Grimstad kommune!

Vedtatt den 15. september av Grimstad kommune var opprettelsen av et studentråd i kommunen.
Men hva nøyaktig er et studentråd?

Studentrådet kan bli sett på som bindeleddet mellom kommunen og studentene, altså, deres
stemme i påvirkningen av utviklingen i Grimstad kommune. Her er det fokus på utvikling i
forhold til Grimstad som studentby, ikke bare i studietiden, men også etter studietiden. Dette kan
være alt fra tilrettelegging av bussestopp og ruter, til fokus på arbeidsplasser under og etter
studietiden. Og ingen andres perspektiv på nøyaktig dette er viktigere eller mer relevant enn
nemlig studentenes. Allerede påbegynt før jul, har dette endelig gått gjennom til å bli offisielt
vedtatt i kommunen. Per nå, har enda ikke studentrådet tredd i kraft, men bare vedtaket i seg selv
er en stor seier for STA leder, Olea Norset:

– Det var dette jeg gikk til valg på som leder, nettopp det å fremme Grimstad som studentby og
utviklingen vi kan få til der. Det er fantastisk å allerede få gjennomslag for dette! forteller hun
med et stort smil.

– Jeg håper at studentrådet vil bli etablert og tre i kraft i løpet av høsten, fortsetter hun.

Studentrådet vil bestå av en representant fra fagskolen, en fra Velferdstinget, to representanter
fra STA (hvor den ene er Olea) og en kommunepolitikker. Olea forteller at Grimstad kommune
har vært positive til vedtaket siden de begynte å jobbe med det.

Ved etablering av studentråd vil det og si at studenter som har tanker eller ideer om hvordan de
kunne tenke seg at Grimstad utviklet seg, kan ta kontakt med studentrådet, som da vil vurdere
om dette er noe de vil løfte til kommunen. Selv om selve studentrådet enda ikke er etablert, betyr
det ikke at man ikke har en kanal for videreformidling. Om man har noen tanker eller ideer om
kommunens utvikling, oppmuntrer Olea til å ta kontakt med STA, som da kan frembringe dem til
rådet når det har blitt etablert.

STA ser på dette som en seier for studentstemmen, og håper at dette kan bli med til å fremme
Grimstad som studentby.

Skrevet av: Tobias Klausen

Forfatter

, , , , , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.