LRB1370Jeg elsker å «hacke» meg selv. Det vil si, jeg observerer mine tanker, utforsker min væremåte, bryter rutiner og mønstre. Jeg liker å flytte grenser og jeg liker å jobbe rundt mine egne begrensninger. Jeg utfordrer meg selv, stiller spørsmålstegn ved min måte å definere meg selv på og beveger meg ut av komfortsonen.

Det begynte for 20 år siden. Det var da jeg stilte spørsmålet «hvem er jeg?»

Ikke om jeg var indisk eller norsk, hindu, sikh eller kristen. Heller ikke om jeg var innvandrer, minoritet eller lignende. Disse var jo identiteter jeg hadde fått tildelt av andre. Det jeg ønsket å finne ut av var hvem jeg var bak alle disse tildelte identitetene. Hvem var jeg, Loveleen?

Observer tankene
En dag fikk jeg en telefon fra en venninne, og hun utbrøt: «Har du hørt hva folk sier om deg?» Hun kunne fortelle både rykter, sladder og usannheter. Jeg ble lei meg og såret. I flere dager, kanskje til og med uker, var jeg sint, trist og opprørt. Jeg forestilte meg situasjoner hvor jeg skulle ta igjen, og jeg tenkte på hva jeg skulle si til dem og hvordan jeg skulle fortelle dem hvor skapet skulle stå. Jeg visste egentlig at jeg ikke kom til å oppsøke dem. Likevel gikk jeg og tenkte på disse menneskene som snakket om meg.

Helt til jeg stilte spørsmålene: «Hvem er jeg, den kvinnen folk snakker om? Hvorfor har disse menneskene fått makten til å definere meg?» Jeg stilte spørsmålene på nytt, og dermed var «hackingen» i gang.

Det første jeg gjorde var å observere mine egne tanker. Jeg begynte å legge merke til hva jeg tenkte på da jeg vasket opp, gikk tur, satt på bussen, satt i sofaen eller da jeg la meg for å sove. Jeg, oppdaget at hodet mitt var fullt av andre, folk som vekket vonde følelser i meg.

Hodet og sinnet vårt er ofte fylt med en blanding av nye og gamle erfaringer. Noen erfaringer husker vi bedre enn andre, og hver erfaring har en kobling til våre følelser. Store deler av dialogen i vårt indre opererer dog litt ved siden av virkeligheten. Det er gjerne bilder og samtaler som er hentet i fantasien.

Jeg oppdaget at jeg hadde gitt de andre makt over mitt liv. For noen dager, uker eller måneder siden hadde de kanskje ytret en setning eller to, for så å forlate samtalen og situasjonen. Jeg på min side hadde derimot gitt dem tillatelse til å bygge rede i mitt hode. Det var jeg som ga næring til de negative opplevelsene.

Og jeg tenkte: «Tenk hvis de har sagt det de skulle si, blitt ferdige med saken og gått videre i livet, mens jeg har latt dem beholde plassen hos meg og dermed stoppet min utvikling.»

Jeg bestemte meg for å stoppe opp og forsøke å bryte enhver negativ tanke. Det gjorde jeg ved å bytte ut tanken med en positive tanke. I begynnelsen var det vanskelig, og jeg måtte ta i bruk andre teknikker i tillegg. En metode jeg brukte mye var å sette på «glad» musikk, eller jeg forsøkte å takke for alt det jeg hadde. Fokuset ble nå flyttet fra det negative til det som ga meg energi.

04_300_cmyk

Energitappere
Når man begynner å skifte fra en «frekvens» til en annen, vil man merke at venner og folk rundt en begynner å reagere. Noen positivt, andre negativt. Da er det viktig å forstå at enkelte i ditt nettverk, som kanskje motarbeider deg, selv er fanget i sine egne selvbegrensende tanker. Dette handler først og fremst om dem, ikke om deg. Når de ser at du er i ferd med å forlate deres virkelighet, får du ofte liten eller ingen støtte av dem.

En ryddeprosess eller «å hacke seg selv» kan være en ensom reise i begynnelsen. Men, men jeg valgte å ha klokketro på meg selv og min styrke. Jeg måtte bare tenke at jeg var på vei til noe som var mye bedre enn det som fylte hodet mitt i dag. For meg var det å endre tankemønstre både det viktigste og det vanskeligste.

Sjekkliste
Jeg begynte å møte og samle på mennesker som ga meg energi. Jeg begynte å lete etter nye rollemodeller og venner. Dette er noe alle kan gjøre. Selv har jeg konkretisert denne prosessen ved hjelp av en liste med positive tiltak:

  • Les selvutviklingsbøker, inspirerende blogger og kronikker
  • Se motivasjons- og inspirasjonsfilmer, eller foredrag, på Youtube
  • Hør på lydbøker med relevante temaer når du kjører bil, lager mat, rydder huset eller går tur
  • Les visdomsord om temaer som «mot», «drøm», «kraft», «håp», «suksess» eller lignende
  • Kle deg på en måte som gir deg en «godfølelse»
  • Pynt deg for deg selv
  • Les noe nytt om det du er opptatt av hver dag
  • Skriv ned dine tre viktigste mål før du legger deg og les dem før du står opp
  • Gjør noe hver dag som fører deg nærmere ditt mål. Skriv ned hva du skal gjøre kvelden i forveien.

Etter kort tid vil du merke at din indre dialog, den samtalen du fører med deg selv, har forandret seg. Den har nå fokus på den ønskede fremtiden du ønsker deg. Etter hvert vil du tiltrekke deg venner og personer som er på samme «frekvens» som deg selv. Energitapperne får mindre og mindre innflytelse på ditt liv. Du lærer å skille mellom veiledere og «villedere».

Fokus og mål
Du må være bevisst på hvilke mennesker du velger å være sammen med. De som fører deg nærmere ditt mål, eller de som fører deg bort fra målet. Hvis målet er å fullføre masterstudier, må du være villig til å holde fokus på din læring og utviklingsprosess. Du må være villig til å gå den ekstra mila, satse og holde ut til du har fullført studiene.

Du må begrunne ditt valg av studie: «Hvorfor har du valgt å bli ingeniør? Hva vil du oppnå etter å ha fullført utdannelsen?» Fokuset må være både på prosessen, og selve målet. Målet er ikke mastergraden, den er bare middelet du trenger for å realisere målet ditt.

Du må skrive ned målet ditt, og du må koble følelser til målet. Du må se det for deg. Uansett hvor langt borte, hvor uoppnåelig og urealistisk det virker, må du ha troen på deg selv, troen på omgivelsene dine , og du må være villig til å jobbe for å nå målet.

For å nå målet og realisere din misjon, må du rydde bort alle de negative tankene som fyller hodet ditt og påvirker din innsats og motivasjon. I tillegg til det må du også «hacke» dine vaner,  uvaner og mønstre som holder deg tilbake.

Rollemodell for mine sønner
Jeg hadde ingen planer om å bli leder, men jeg hadde et klart mål. Jeg ønsket å lede mitt eget liv på en slik måte at jeg ble en rollemodell for mine to sønner. Jeg ville være en støttespiller og en veileder for dem, men først måtte jeg finne veien til meg selv. Jeg måtte finne ut hvem jeg var. Mitt menneskesyn, mine holdninger, mine verdier, min integritet og min identitet. Jeg måtte finne meg selv, bak alle fasader og tildelte identiteter. Dermed var prosjekt Loveleen i gang. Jeg bestemte meg for at jeg først og fremst skulle ha fokus på det som binder mennesker sammen, før jeg fokuserer på det som skiller oss. Det krevde et oppgjør med alle mine gamle mønstre og vaner som holdt meg tilbake.

Jeg tenkte, hvis jeg ikke legger planer for min fremtid, vil noen andre gjøre det for meg. De planene andre legger for meg er ofte langt i fra mine drømmer og mine verdier. Da fortsetter jeg bare å leve et liv på andres premisser. Nå ville jeg få kontroll over mitt eget liv. Jeg ville lede mitt eget liv.

Min første lederjobb var en prosjektlederjobb. Det var intet ringere enn «Prosjekt Loveleen». Dette involverte forbedringsområder som verdier, tankestyring, menneskesyn, kunnskapsbygging, kommunikasjon, nettverksbygging, klesstil, ledelse, hvordan gjøre en positiv forskjell for andre og omdømmebygging, for å nevne noe. Den jobben har jeg den dag i dag. Det er den viktigste jobben jeg har hatt og kommer til å ha i mitt liv. Denne lederjobben blir ofte kalt selvledelse.

Lite visste jeg da om at denne lederjobben, og denne prosessen skulle lede meg til viktige lederposisjoner senere i livet. At jeg skulle få priser som Norges tøffeste kvinne eller En av Norges mektigste kvinner.

Jeg tror mye handler om at jeg er trofast mot mine verdier, menneskesyn, misjon og min integritet. Det kan ikke forhandles eller «kjøpes».

Jeg måler aldri min suksess og min rikdom med andre. Det som kan være rikdom for andre, kan være ubetydelige verdier for meg, visa versa. For meg handler rikdom og suksess om hvor mange mennesker jeg har jeg støttet, gitt en positiv opplevelse og min tid til i dag. Da blir materielle goder lite interessant som målestokk for suksess og rikdom. Den målestokken vil ikke kunne måle grad av glede og indre ro.

Takknemlighet
Jeg har alltid fokus på alt deg jeg har og er takknemlig for. Alt det som beriker mitt liv, i stedet for det som mangler.

Jeg er takknemlig for min livsreise, fordi det er min livsreise som er årsaken til at jeg er blitt den jeg er i dag. Til tross for vonde hendelser i livet, har jeg alltid fokus på det positive, fordi det omvendte vil stoppe meg og frarøve meg alt det gode som skjer i mitt liv i dag.

Har du laget «prosjekt deg selv»? Hvis ikke – gjør det. Ta gjerne i bruk samme metode som meg. Du kan også lese boken jeg har skrevet: «Min annerledeshet, min styrke».

Tips til studentene
Mangfold, og kulturforskjeller er en realitet som norske ledere i privat, offentlig og frivillig sektor må forholde seg til. Mangfold blant ansatte, brukere, kunder, konkurrenter og samarbeidspartnere krever kunnskap. Internasjonal handel og samarbeid forsterker konkurransen i næringslivet, og mangfold blant kunder, brukere og samarbeidspartnere krever økt kunnskap om mangfoldsledelse. Da økes kravet til nytenkning, nye strukturer, begreper og verktøy, og lederne må da oppdatere sin kunnskap.

Tenk fremtidsrettet allerede nå. Velg arbeidsgrupper og venner med en stor spennvidde i mangfoldet. Øv på fremtidens kompetanse i løpet av din tid som student på UiA. Bygg allianser og knytt vennskapsbånd på tvers av alder, kjønn, etnisitet, kultur, funksjonsnivå, religion eller seksuell legning. Jakt etter likhetene, slik at ulikhetene blir deres styrke.

Tekst: Erika R. ErdösSend mail

Bilde: Harj Panesar & Anders BergersenSend mail

 

Forfatter

,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.