Teateret i Kristiansand har fått et tydelig mandat om å bli et student- og litteraturhus. Nøyaktig hvor mye studentpreg bygget vil få, gjenstår å se et halvt år før dørene settes på vidt gap.

Det foregår et storstilt oppussingarbeid for å gjøre Teateret klar til å gjeste byens befolkning. Ventilasjonsanlegget byttes ut, strømmen legges på nytt, samtidig som at taket får en overhaling. Snart vil de gå løs på interiør, kjøkken- og toalettfasiliteter, de må bare bestemme seg for hvilke løsninger de går for. Særlig hvordan den enorme fojaéen vil se ut, er det knyttet stor spenning til.

– Vi har ikke noe konkret åpningsdato. Det avhenger av leveringstid på enkelte ting som kjøkken og bad. Men veldig langt ut i 2018 blir det ikke, sier daglig leder Kjetil Nordhus ved Teateret.

Samtidig som at det historiske bygget får en nødvendig makeover, jobbes det bak kulissene med å fylle det nye huset med innhold. Helst innhold som gir studentmassen en god grunn til å ta huset til seg. I en storstilt sondering har Nordhus hatt møter med både små og store aktører for å danne fruktbare samarbeid. Noe napp har de fått, men det er stadig rom til flere fisk i båten.

– Vi kartlegge muligheter og potensiale i ulike miljøer, et arbeid vi er veldig godt i gang med. Det er snakk om et par hundre mulige samarbeidspartnere innenfor ulike segmenter, slik som studentgrupperinger, litteraturgrupper, konsertarrangører og festivaler, sier han.

Blant de såkalte storfiskene finner vi studentsamskipnaden i Agder (SiA). Med et høyt kulturbudsjett og flere prosjekter, står de i spydspissen for å tilby billige kulturelle opplevelser til Agders studenter.

– Om vi skal bli et studenthus er det naturlig å snakke med store grupperinger. Det er ikke lenge siden SiA fikk ny direktør og da er det veldig naturlig å ta en prat og høre om de kunne tenke seg å gjøre noe på Teateret. Jeg opplever SiA som positive, så må vi se hvor konkret og stort et eventuelt samarbeid vil bli.

Teateret og SiA samarbeider allerede i forbindelse med UGA som avholdes i februar. De fleste SiA-eventene har likevel tradisjon for bruke deres egne campusnære scener på Bluebox og Østsia.

– Det Teateret har sagt er at de ønsker å ha et godt tilbud til studenter på Teateret, og har derfor tatt kontakt med oss for å se om det er noe vi kan gjøre sammen på den måten, sier leder for kultur ved SiA, Jon Gotteberg.

– Er det aktuelt for dere å arrangere konserter i sentrum, slik dere har gjort på Østsia?

– Østsia tar i dag rundt 350 personer. For oss er det nok en forutsetning at det måtte være noe større enn Østsia for å utvide samarbeidet. Slik situasjonen er nå opplever vi at vi dekker behovet bra, med et godt utvalg av artister. Så ønsker vi heller ikke å gå i konkurranse med oss selv, sier han og trekker frem den nylig utsolgte konserten med Cezinando som et eksempel på at det ikke er nødvendig å være i sentrum for å trekke gjester.

– Vi er ikke negative til samarbeid med noen, og ønsker Teatret alt godt. Det er et kjærkomment tilskudd til byens kulturliv, legger Gotteborg til.

Slik Teateret er konstruert består bygget av en rekke små scener med kapasitet på rundt 200 personer, i tillegg til en hovedscene. Hovedscenen vil kunne ta opp mot 500 personer, men dette er altså sitteplasser.

Nordhus er like tydelig i dag, som han var da Unikum intervjuet han for over ett år siden, på at Teateret skal være et hus for studenter.

– Det med studenthus var jeg klar over før jeg fikk jobben. Jeg tenker at studenter vil bli viktig en viktig del av målgruppa. Det ligger langt frem i pannebarken på alle de avgjørelser vi tar. Så må vi se hvor formelle de ulike samarbeidene blir.

Allerede er det kjent av konsertarrangøren Trashpop skal holde en rekke konserter på Teaterets mindre scener før den offisielle åpningen. Dessuten har man konkrete planer for bransjefestivalen Sørveiv og konseptet Slampoesi som inntil videre blir avholdt på Håndverkeren og tidligere nevnte UGA. Slutface og Honningbarna er også booket til hver sin konsert etter nyttår.

– Vi har en del andre ting på gang også, men det er ikke ting jeg kan gå ut med her og nå, sier Nordhus.

Det er tidligere kjent at Teateret ønsker å ha en appellerende prispolitikk, med studentrabatter på mat, alkohol og billetter.

Tekst og foto: Matias Smørvik

Forfatter

Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.