Når UiA innfører parkeringsavgift på Campus Kristiansand i mars, følger SiA etter. 

For å hindre at bilister gratisparkerer ved studentboligene til SiA, kommer det også her betalingsløsning.

Både hos studentboligene i Kaserneveien og ved Obltn Omdalsvei må man fra mars betale for å parkere.

– Parkeringsplassene vil være reservert for beboere og det vil kun være beboerne som har anledning til å opprette abonnement. Prisen blir 200 kroner per måned, sier Heming Bentsen, leder for SiA Bolig til Unikum.

Løsningen er identisk med den man i dag har i Grimstad. Bentsen sier at ordningen skal evalueres fortløpende og at prisen kan øke eller tas bort dersom den ikke fungerer.

I felles en e-post som er sendt ut til leietakerne ved SiA står det at ikke alle er garantert plass.

– Vi gjør oppmerksom på at vi ikke har parkeringsplass til hver enkelt bolig og at vi ikke kan garantere plass selv om man oppretter abonnement, står det i e-posten.

Det skal også være mulig for besøkende å parkere til en døgnavgift.

– Vi forsøker i tillegg å legge til rette for gjesteparkering ved alle plassene til 25 kroner  døgnet, slik at de som kommer på besøk har mulighet til å parkere, sier Bentsen.

Tekst: Matias Smørvik

Les også:

Forfatter

Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.