Dette er et svar på Unikums lederartikkel i august. Den kan leses her. 

Birgitte I. S. Kalvatn

Det er helt riktig som lederen i Unikums augustutgave poengterer til sist i innlegget: studentdemokratiet betyr noe. Studentbevegelsen på Universitetet i Agder har fått mange og viktige gjennomslag det siste året. Blant annet har vi fått ansatt et studentombud på universitetet og vi har fått universitetet til å ta et tydelig standpunkt i saken om parkering på campus. Når vi diskuterer samferdselspolitikk er det stort politisk flertall for at spleiselag trår til, og alle som bruker veiene betaler derfor også avgifter. Parkeringsavgift, kombinert på med en tidsbegrensing for hvor lenge man kan stå parkert, er et av flere viktige parkeringspolitiske virkemidler for at bilføreren tenker gjennom valget mellom å kjøre egen bil eller å ta kollektivtransport.

Universitetet i Agder er et universitet som har mange lokale studenter, hvorav flere av de gjeldende studentene også har bil. Noe tilflytterne for så vidt også har. Det er dyrt å ha bil, og det koster med alle avgiftene man skal betale, men det koster faktisk også å parkere, og dette mener vi er helt riktig. Universitetet i Agder skal kunne ta seg betalt for å stille areal til disposisjon. Universitetet skal også, som kunnskapens høyborg, ta et tydelig miljøpolitisk standpunkt.

Hvis man mener miljøpolitikk er viktig, som Studentparlamentet gjør, må man også vise handling i politiske vedtak som fattes. Studentenes valgte representanter jobber både for en gratis shuttlebuss mellom campusene og for at bussprisene skal bli billigere, avgangene skje oftere og at bussene skal være punktlige. I vedtaket legges det opp til at avgiften som tas inn skal gå til miljøvennlige tiltak på campus. Studenter og ansatte som betaler for å parkere, bidrar til at de som velger det miljøvennlige alternativet får utbedret både sykkelhotell og nye garderober. Det var en av forutsetningene for at Studentparlamentet gikk inn for parkeringsavgiften. Det skal lønne seg å tenke på klima og miljø.

Det skal også sies at parkeringsavgiften som universitetet har vedtatt ikke er spesielt høy. Studentparlamentet har tatt et tydelig og miljøvennlig standpunkt i denne saken og vi er glade for at universitetet har fulgt det opp.

I resten av augustutgaven til Unikum kan man lese om ulike former for miljøvennlig transport, noe som også var hovedargumentet i vedtaket Studentparlamentet vedtok i vår. Med andre ord: STA jobber for å gjøre studiehverdagen enklere, og vi vet at billig buss som går når studenten har behov for det gjør studiehverdagen enklere.

Birgitte I. S. Kalvatn

Velferdspolitisk ansvarlig i STA

LagreLagre

Forfatter