Lurer du på hvorfor du snart må betale for parkering på campus og ved studentboligene? Det er det nemlig dine medstudenter som har kjempet gjennom.

I Grimstad har det i lengre tid eksistert parkeringavgift ved campus fordi universitetet ikke selv eier parkeringsplassen. Leien finansieres dermed gjennom en edruelig parkeringsavgift på 10 kroner dagen. Så, i september i fjor, trådde Studentparlamentet til og krevde at den samme avgiften skulle innføres i Kristiansand. Forslaget var ført i pennen av STA-styret. Hovedargumentet var at likhetsprinsippet måtte gjelde.

Det holdt ikke at fire medlemmer stemte mot. Flertallet av fjorårets studentparlament ønsket parkeringsavgift velkommen. Kort tid senere sa universitetsstyret ja til parkering på begge campus. For 2017 ble nytt parlament valgt, også de støtter innføring av avgift for bilkjørende studenter (gjennom deres politiske måldokument).

I vår bestemte SiA-styret at også studentboliger skulle ta betalt for sine parkeringsplasser. 200 kroner i måneden vil det koste for studenter med både bil og studentboliger. Jeg tør minne om at over halvparten av styret består av UiA-studenter. De ønsket ikke at besøkende hos UiA skulle benytte seg av studentboligenes parkeringsplasser for å unngå avgifter. En løsning hvor beboerne kunne reservere parkeringsplass ble avvist til fordel for avgift.

Nå er ikke nødvendigvis parkeringsavgift noe dum idé, men vi er nok ikke alene om å hevde at likehtsprinsippet er en helt feilslått argument. Om man får en vannlekasje i Kristiansand, skal noen da reise til Grimstad for å slå hull i taket? Det å innføre onder på et campus, fordi det finnes på et annet – slik at vi kan være like miserable hele gjengen – ja, det oppleves paradoksalt.

Det finnes i hovedsak tre gode grunner til å innføre parkeringsavgift: Miljø, inntjening og flere ledige parkeringsplasser. Dette løfter likevel en interessant diskusjon, med et spørsmål verdt å stille: Skal ikke STA jobbe for studentenes interesser? Og i så fall, er det virkelig i studentenes interesse at de må betale mer fra et allerede tynt budsjett. De færreste studenter eier bil, men enkelte er helt avhengige av biltransport. Det kan skyldes at de har små barn, deltidsjobb som krever kjøring eller bor utenfor bysentrum. For de studentene det gjelder er det nok ikke veldig positivt å få nok en smekk på pungen.

Samtidig er det spennende at studentenes folkevalgte viser miljøengasjement. Det er vi som skal arve planeten. Om målet er å redusere utslippene er det lite som fungerer så godt som en real pisk. Parkeringsavgift vil til en viss grad føre til mindre biltrafikk og renere luft. Så på en måte er det litt frimodig vågalt av studentene å ta en upopulær avgjørelse i solidaritet for fremtidige generasjoner. Om dette er rollen de valgt til å fylle får være en annen sak.

Derfor er vi i Unikum heller ikke imot parkeringsavgift. Vi lever godt med våre sykler og busskort enn så lenge, selv om vi føler med dem som rammes. Konklusjonen er i stedet denne: Studentdemokratiet betyr noe. De du velger for å representere deg, kommer etter hvert til å påvirke din hverdag. Så om du ikke vil betale for parkering, kanskje du bør stemme på noen som ikke vil ilegge studenter flere avgifter. Vil du ha flere miljøavgifter – da er ikke et gjenvalg noen dum idé.

Les STA sitt svar her. 

Forfatter

Latest Posts from Unikum

2 Comments

  1. […] Leder: – Lurer du på hvorfor du snart må betale for parkering på campus og ved studentboli… […]

  2. […] Universitetet i Agder (UiA) gjør nok mye som kan regnes som å arbeide for å nå bærekraftsmålene, likevel har de ikke systemer på plass som underbygger måloppnåelsen. Ved NTNU – Norges største universitet, har de vedtatt som en del av sin strategi; Kunnskap for en bedre verden, at de skal arbeide systematisk med å nå bærekraftsmålene. […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.