Koronapandemien medfører utfordringer for studiestarten og planleggingen av den. I forbindelse med dette har SiA og fadderstyret svart på noen spørsmål knyttet til planlegging av studiestart under korona.

Studentsamskipnaden i Agder er en velferds- og kulturorganisasjon som bistår studentene i deres hverdag og som bidrar til trygghet og trivsel for studentene. En av de ansatte i SiA har her svart på hvordan det har vært å planlegge under en pandemi. 

Hvordan har det vært å planlegge student aktiviteter under korona? 

Vi har opplevd det som utfordrende både å planlegge og gjennomføre aktiviteter gjennom hele perioden med korona, sier han.  

Hva har vært mest krevende ved planleggingen under korona? 

Vi har måtte forholde oss til omfattende restriksjoner og smitteverntiltak, som også har variert veldig mye i perioden vi har vært igjennom. Det har vært utfordrende å holde seg oppdatert og sikre at vi har tolket restriksjoner og tiltak riktig, opplyser han 

Har det vært noen ekstra utfordringer med tanke på utvekslingsstudenter? 

Det er alltid en språkmessig utfordring når mye informasjon skal formidles på en presis måte. Men stort sett har det fungert godt også inn mot de internasjonale studentene/utvekslingsstudentene.  

Brukte dere mest fysisk eller digital kommunikasjon? 

Det har vært absolutt mest digital informasjon. Vi har heldigvis effektive digitale kanaler ut til de fleste studentene. Teams og Zoom har også vært viktige kommunikasjonskanaler under pandemien.   

Hvilke fordeler og ulemper har det vært ved å bruke digital kommunikasjon? 

Fordelen med digitale kommunikasjonskanaler er at vi har klart å opprettholde informasjon og dialog som nødvendig til tross for korona. Pandemien har også på en måte «tvunget frem» nye rutiner og måter å utnytte digitale plattformer på. Det negative er selvsagt at vi ikke treffer studentene fysisk i like stor grad. Vi ser frem til dette normaliserer seg, og vi kan møte studentene fysisk igjen.   

Nora Grimkelsrud Cowles er leder av fadderstyret
ved UiA. Foto: Privat

Nora Grimkelsrud Cowles er leder av fadderstyret ved UiA. Hun har hatt en travel sommer med å planlegge fadderukene opp mot den pågående smittesituasjonen.  

Hvordan har det vært å planlegge fadderaktiviteter under korona?  

Det har vært både gøy og krevende å planlegge arrangementer for årets fadderuke! Vi har til forskjell fra fjorårets fadderstyre vært klar over muligheten for at vi fortsatt kunne være i en pandemi under fadderuken. Derfor har vi vært bedre forberedt når det kommer til planlegging, forteller Cowles.  

Hva har vært mest krevende ved planleggingen under korona?  

– Det mest krevende med planlegging av fadderuken har vært uvissheten. Det å planlegge en fadderuke, og samtidig ikke vite hvordan smittesituasjonen vil være er krevende. Vi har måttet lage mange planer og forberede oss på mange forskjellige scenarioer, noe som tar tid og energi. Men vi er fornøyde med resultatet vi har fått!  

Hvordan har det vært å drive fadderstyret under korona? 

Det har vært gøy å drive fadderstyret tross koronapandemien. Vi har fått møttes fysisk for å bli kjent og det har gått helt fint, selv om vi skulle ønske vi kunne ha møttes mer. Planlegging av studiestart er et morsomt arbeid å jobbe med, og hele styret har jobbet sammen med planleggingen. Med pandemien har det ført med seg mye uvisshet og digital planlegging, noe man selvfølgelig skulle ønske man kunne være foruten. Men bortsett fra det har det vært morsomt arbeid, understeker hun. 

Brukte dere mest fysisk eller digital kommunikasjon?  

Vi har helt klart brukt mest digital kommunikasjon. Selv om vi skulle ønske det ble mer fysisk kommunikasjon så har vi i styret brukt mest digital kommunikasjon både med hverandre og ut til faddere.   

Hvilke fordeler og ulemper har det vært ved å bruke digital kommunikasjon?  

– Personlig synes jeg det er flere ulemper enn fordeler. Det er vanskelig for oss i fadderstyret å bli kjent som kollegaer når alt foregår digitalt.   

Cowles forteller videre at:

Vi har også måttet tenke annerledes når det kommer til å rekruttere faddere, siden vi ikke har fått stått på stands pga restriksjoner. I tillegg har digital kommunikasjon ført til at vi ikke har like god kontakt med faddere. Men det positive med digital kommunikasjon er det faktum at det gjør at informasjonen kommer ut fortere. 

Forfatter

, , , , , , , , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.