Polarizare 

de Paul-Daniel Golban 

 

necunoscutul împarte întotdeauna  

lumina în direcții opuse  

un funigel te îmbrățișează de mâini – 

vara cea dogoritoare a trecut  

iar soarele tot mai negru lasă treptat loc toamnei cumpătate 

 

un ochi zâmbește zăpezii – 

(iarna lumina surâde pe un fulg de nea)  

celălalt plânge  

după dispariția păsărilor care despart zarea  

în două cu zborul lor  

 

anotimpurile sunt pereții soarelui  

pământul îi este oglindă  

viața pare jumătate de cuvânt nespus  

soarele încălzește viața până dispare  

pământul rămâne în oglindă încremenit  

 

nuclee și atomi îngheață în dificultate  

în timp ce viața întârzie lângă tine  

monotonie îmbracă peisajul într-o mie de cuvinte 

în depărtare voci își caută gazda 

  

ai grijă să nu îți arzi corneea în noian 

ia ochelarii cu lentila difuză 

în întunericul ochilor lumina renaște 

 

English below: 

 

Polarization 

by Paul-Daniel Golban 

 

the unknown always splits 

the light into opposite directions 

a gossamer embraces your hands – 

the searing summer has passed 

and the sun blacker and blacker gives way to the moderate autumn 

 

an eye smiles to the snow – 

(in winter the light smiles on a snowflake) 

the other cries 

after the disappearance of the birds which part the horizon 

in two with their flight 

 

the seasons are the sun’s walls 

the Earth is its mirror 

life seems like half of a word unsaid 

the sun melts life into disappearance  

the Earth hovers in the mirror astounded 

 

the nuclei and the atoms petrify in difficulty 

while life lingers near you 

monotony covers the landscape in a thousand words 

in the distance voices are looking for their host 

 

be careful not to burn your cornea in the snow moguls 

take the glasses with the diffuse lens 

in the darkness of the eyes the light is reborn 

 

Video poem developed during the Digital Poetry Bootcamp (19th-21st of August 2022, online) held by Bold School (https://boldschool.is/) 

Translated from Romanian into English by Paul-Daniel Golban 

Poetry: Paul-Daniel Golban Instagram @dadahowlpoetry 

Sound & Video: Ioana Grozav Instagram @harksha 

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=uA33K6ANsKE 

Forfatter

, , , , , , , , , , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.